Javni poziv za predlaganje predstavnik/ce nevladine organizacije u radnom tijelu za izradu nacrta Stambene politike Crne Gore i nacrta Programa socijalnog stanovanja

Objavljeno: 26.04.2021. 14:45 Autor: Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma

Na osnovu člana 3 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija ("Službeni list CG", broj 41/18), Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma objavljuje

JAVNI POZIV 

ZA PREDLAGANJE PREDSTAVNIK/CE NEVLADINE ORGANIZACIJE U RADNOM TIJELU ZA IZRADU NACRTA STAMBENE POLITIKE CRNE GORE I NACRTA PROGRAMA SOCIJALNOG STANOVANJA 

 

Nevladine organizacije u radnom tijelu imaće dva (2) predstavnika/ce.

Više nevladinih organizacija može predložiti istog kandidata.

Kriterijumi za nevladinu organizaciju koja može da predloži svog predstavnika u radnom tijelu:

da je upisana u registar nevladinih organizacija prije objavljivanja javnog poziva;

da u statutu ima utvrđene djelatnosti i ciljeve iz oblasti socijalnog stanovanja;

da je u prethodne tri godine, u vezi sa socijalnim stanovanjem, sprovela istraživanje, izradila dokument, organizovala skup ili realizovala projekat usmjeren na unapređenje stanja u oblasti socijalnog stanovanja;

da je predala poreskom organu prijavu za prethodnu fiskalnu godinu (fotokopija bilansa stanja i uspjeha);

da više od polovine članova organa upravljanja nevladine organizacije nijesu članovi organa političkih partija, javni funkcioneri, rukovodeća lica ili državni službenici, odnosno namještenici.

Kriterijumi koje treba da ispunjava predstavnik nevladine organizacije u radnom tijelu:

da ima prebivalište u Crnoj Gori;

da ima iskustvo u oblasti socijalnog stanovanja;

nije član organa političke partije, javni funkcioner, državni službenik, odnosno namještenik.

Dokumentacija koja se dostavlja uz predlog predstavnika nevladine organizacije u radnom tijelu:

dokaz da je nevladina organizacija upisana u registar nevladinih organizacija (fotokopija);

fotokopija statuta nevladine organizacije;

dokaz da je nevladina organizacija u prethodne tri godine, u vezi sa socijalnim stanovanjem, sprovela istraživanje, izradila dokument, organizovala skup ili realizovala projekat usmjeren na unapređenje stanja u oblasti socijalnog stanovanja, potpisan od strane lica ovlašćenog za zastupanje i potvrđen pečatom nevladine organizacije;

dokaz da je predala poreskom organu prijavu za prethodnu fiskalnu godinu (fotokopija bilansa stanja i uspjeha);

izjava lica ovlašćenog za zastupanje nevladine organizacije o tome da više od polovine članova organa upravljanja nevladine organizacije nijesu članovi organa političkih partija, javni funkcioneri, rukovodeća lica ili državni službenici, odnosno namještenici;

fotokopija lične karte ili druge javne isprave na osnovu koje se može utvrditi identitet predstavnika nevladine organizacije u radnom tijelu;

biografija predstavnika nevladine organizacije u radnom tijelu;

dokaz o iskustvu predstavnika nevladine organizacije u oblasti socijalnog stanovanja (stručni rad, sertifikat ili drugi dokument);

izjava predstavnika nevladine organizacije u radnom tijelu da nije član organa političke partije, javni funkcioner, rukovodeće lice ili državni službenik, odnosno namještenik;

izjava predstavnika nevladine organizacije da prihvata da ga ta nevladina organizacija predloži kao svog predstavnika u radnom tijelu.

Predlaganje predstavnika nevladine organizacije vrši se na Obrascu 2 propisanim Uredbom o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija.

Rok dostavljanja predloga: Predlozi se dostavljaju na propisanom obrascu u roku od 10 dana od dana objavljivanja ovog javnog poziva, neposredno pisarnici Ministarstva ekologije, prostornog planiranja i urbanizma, radnim danima od 10 do 12 časova ili poštom na adresu: IV Proleterske brigade 19, Podgorica, sa napomenom: Predlaganje predstavnika/ce nevladine organizacije u radnom tijelu za izradu nacrta Stambene politike Crne Gore i nacrta Programa socijalnog stanovanja.

Direktorat za razvoj stanovanja i legalizaciju Ministarstva ekologije, prostornog planiranja i urbanizma, je nadležan za uređivanje oblasti socijalnog stanovanja.

Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma će, u roku od sedam dana od isteka roka za dostavljanje predloga predstavnika/ce u radnom tijelu, na svojoj internet stranici http://www.mrt.gov.me/ministarstvo i portalu e-uprave https://www.euprava.me/eparticipacije, objaviti listu predstavnika/ca nevladinih organizacija, sa nazivima nevladinih organizacija koje su ih predložile, a koje su ispunile uslove.

Ministarstvo objavljuje i spisak nevladinih organizacija koje nijesu dostavile uredne i potpune predloge, odnosno koje ne ispunjavaju propisane kriterijume ili su predložile predstavnika/cu koji ne ispunjava propisane kriterijume.

Predlog kandidata za člana radnog tijela grupe biće razmatran samo ukoliko je dostavljen uz svu potrebnu dokumentaciju i u naznačenom roku.

Ministar ekologije, prostornog planiranja i urbanizma aktom o obrazovanju radnog tijela izabraće za člana tog tijela predstavnike nevladinih organizacija koji ispunjava propisane uslove i za koje je dostavljeno najviše predloga nevladinih organizacija koje su ispunile propisane uslove, a u slučaju da za dva ili više predstavnika bude dostavljen jednak broj predloga, izbor predstavnika nevladinih organizacija u radno tijelo vrši Ministar.

Detalji javnog poziva:

Nadležna institucija:Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma
Objavljen: 26.04.2021.
Rok za prijavu: 11.05.2021.
Naziv:Javni poziv za predlaganje predstavnik/ce nevladine organizacije u radnom tijelu za izradu nacrta Stambene politike Crne Gore i nacrta Programa socijalnog stanovanja
Tip:Javni poziv
Namijenjeno za:Nevladinim organizacijama
Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?