Javni poziv za predlaganje predstavnika/ce nevladine organizacije za člana radne grupe za izmjene i dopune Uredbe o aktivnostima odnosno djelatnostima koje emituju gasove sa efektom staklene

Objavljeno: 11.05.2021. 10:15 Autor: Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma

U skladu sa članom 4 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija (“Službeni list CG” broj 41/18), Ministarstvo unutrašnjih poslova objavljuje

JAVNI POZIV

za predlaganje predstavnika/ce nevladine organizacije za člana radne grupe za izmjene i dopune Uredbe o aktivnostima odnosno djelatnostima koje emituju gasove sa efektom staklene bašte za koje se izdaje dozvola za emisiju gasova sa efektom staklene baste

Osnovni cilj gore navedene radne grupe jeste izmjena i dopuna postojeće Uredbe o aktivnostima odnosno djelatnostima koje emituju gasove sa efektom staklene bašte za koje se izdaje dozvola za emisiju gasova sa efektom staklene bašte (,,sl. list cg", broj 08/20).

Zadatak radne grupe je rad na izmjeni i dopuni Uredbe o aktivnostima odnosno djelatnostima koje emituju gasove sa efektom staklene bašte za koje se izdaje dozvola za emisiju gasova sa efektom staklene bašte , čija je svrha da doprinese poboljšanju i unapređenju uspostavljanja nacionalnog ETS  sistema.

Broj predstavnika/ca nevladinih organizacija u radnoj grupi je dva (1).

Nevladina organizacija može predložiti samo jednog/u predstavnika/cu za članstvo u radnoj grupi.

Više nevladinih organizacija mogu predložiti istog/u kandidata/tkinju

Dokumenta

Detalji javnog poziva:

Nadležna institucija:Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma
Objavljen: 11.05.2021.
Rok za prijavu: 21.05.2021.
Naziv:Javni poziv za predlaganje predstavnika/ce nevladine organizacije za člana radne grupe za izmjene i dopune Uredbe o aktivnostima odnosno djelatnostima koje emituju gasove sa efektom staklene
Tip:Javni poziv
Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?