Lista lokalnih samouprava

Lista opština Crne Gore shodno Zakonu o teritorijalnoj organizaciji Crne Gore ("Sl. list CG", br. 54/2011, 26/2012, 27/2013, 62/2013, 12/2014 i 3/2016.) i Zakona o lokalnoj samoupravi ("Sl. list RCG", br. 42/2003, 28/2004, 75/2005, 13/2006 i "Sl. list CG", br. 88/2009, 3/2010 38/2012, 10/2014, 57/2014 i 3/2016)

GLAVNI GRAD PODGORICA
Adresa: Njegoševa 13,
81000 Podgorica
Kontakt: +382 (0) 20 664 333
E-mail: pggradonacelnik@t-com.me; www.podgorica.me

Opština Golubovci u okviru glavnog grada
Adresa: Golubovci bb
Kontakt : +382 (0) 20 873 290
Fax: +382 (0) 20 873 290
E-mail adresa: pggolubovci@t-com.me, dradonjic@pggrad.co.me 

Opština Tuzi u okviru glavnog grada
Adresa: Tuzi bb
Kontakt: +382 (0) 20 875 167
Fax: +382 (0) 20 875 139
E-mail adresa: tuzi@pggrad.co.me

PRIJESTONICA CETINJE
Adresa: Bajova br.2
81 250 Cetinje
Kontakt: +382 (0) 41 241 281 ;+382 (0) 41 231 755
E-mail: gradjanski.biro@cetinje.me; kabinet@cetinje.me

OPŠTINA ANDRIJEVICA
Adresa:Branka Deletića b.b
85 320 Andrijevica
Kontakt : +382 (0) 51 243 610
E-mail: soandrijevica@t-com.me

OPŠTINA BAR
Adresa: Bulevar revolucije 1b
85 000 Bar
Kontakt: + 382 (0) 30 301 403
E-mail: opstinabar@bar.me

OPŠTINA BERANE
Adresa: IV Crnogorske Brigade br. 1
84 300 Berane
Kontakt: +382 (0) 51 231 973
Faks: +382 (0) 51 233 357
E-mail : opstinaberane@t-com.me

OPŠTINA BIJELO POLJE
Adresa: Ulica Slobode b.b
84000 Bijelo Polje
Kontakt: +382 (0) 50 432 630
E-mail: opstinabp@t-com.me

OPŠTINA BUDVA
Adresa: Trg Sunca br. 3
85310 Budva
Kontakt: +382 (0) 33 451 000
E-mail: info@budva.me; kabinet.so.bd@t-com.me

OPŠTINA DANILOVGRAD
Adresa: Trg "9. decembar"
81 410 Danilovgrad
Kontakt : + 382 (0) 20 812 022
E-mail: sodanilovgrad@t-com.me; skupstinadg@t-com.me

OPŠTINA GUSINJE
Adresa: Bosanska b.b
84 300 Gusinje
Kontakt: +382 (0) 51 250 154
E-mail: opstinagusinje@t-com.me

OPŠTINA HERCEG-NOVI
Adresa:Trg Maršala Tita br. 2
85340 Herceg-Novi
Kontakt: +382 (0) 31 321 052, centrala +382 (0) 31 321 564
E-mail: kabinet@hercegnovi.me

OPŠTINA KOLAŠIN
Adresa:Buda Tomovića bb
81 210 Kolašin
Kontakt: +382 (0)20 865 760
E-mail: opstina.kolasin@t-com.me

OPŠTINA KOTOR
Adresa:Stari grad, zgrada 317
85 330 Kotor
Kontakt: +382 (0) 32 325 862; +382 (0) 32 322 360
E-mail: kabinet.kotor@t-com.me; skupstina@opstinakotor.com

OPŠTINA MOJKOVAC
Adresa :Trg Ljubomira Bakoča
84 205 Mojkovac
Kontakt: +382 (0) 50 470 272 ; +382 (0) 50 472 259
E-mail: opstinamojkovac@t-com.me

OPŠTINA NIKŠIĆ
Adresa: Njegoševa 18
81 400 Nikšić
Kontakt: +382 (0) 40 213 072; +382 (0) 40 213 076
E-mail: predsjednik@niksic.me; soniksic@t-com.me ;

OPŠTINA PETNJICA
Adresa :Petnjica
84 312 Petnjica
Kontakt: +382 (0) 51 248 208
E-mail: predsjednik@petnjica.co.me; skupstina@petnjica.co.me

OPŠTINA PLAV
Adresa: Čaršijska bb
84 325 Plav
Kontakt: +382 (0) 51 251 475
E-mail: opstinaplav@t-com.me

OPŠTINA PLUŽINE
Adresa:Lazara Sočice
81 435 Plužine
Kontakt: +382 (0) 40 271 103
E-mail: opstinapluzine@t-com.me

OPŠTINA PLJEVLJA
Adresa:Kralja Petra 36
84 210 Pljevlja
Kontakt: +382 (0) 52 321 305; +382 (0) 52 323 010
E-mail: opstinapv@t-com.me

OPŠTINA ROŽAJE
Adresa: Maršala Tita br. 22
84 310 Rožaje
Kontakt: +382 (0) 51 270 430
E-mail: opstina_rozaje@t-com.me

OPŠTINA TIVAT
Adresa: Trg magnolija br.1
85 320 Tivat
Kontakt: +382 (0) 32 671 387; +382 (0) 32 661 304
E-mail: tivat@t-com.me; skupstina@opstinativat.com

OPŠTINA ULCINJ
Adresa: Blv. Gjerg Kastrioti Skenderbeu bb
85360 Ulcinj
Kontakt: +382 (0) 30 412 050
Fax: +382 (0) 30 412 413
E-mail: kabinet@ul-gov.me

OPŠTINA ŠAVNIK
Adresa: SO Šavnik
81 450 Šavnik
Kontakt:040 266 103;040 266 108
E-mail: sosavnik@t-com.me 

OPŠTINA ŽABLJAK
Adresa:Trg Durmitorskih ratnika
84 220 Žabljak
Kontakt:052 360 102;052 361 969
E-mail: sozabljak@t-com.me; vidoje.tomcic@gmail.com

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?