Pažnja: Sadržaj ove stranice je dio arhivskog sadržaja i odnosi se na prethodne sazive Vlade Crne Gore. Moguće je da su informacije zastarjele ili nerelevantne.
Arhiva

Lista predstavnika nevladinih organizacija (po Javnom pozivu za predlaganje predstavnikal/ce nevladine organizacije u radnoj grupi za izradu Državnih smjernica razvoja arhitekture)

Objavljeno: 20.01.2023. 10:49 Autor: Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma

Na osnovu člana 8 stav 1 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela

organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija ("Službeni list CG", broj 41/18), Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma objavljuje

LISTU PREDSTAVNIKA NEVLADINIH ORGANIZACIJA

(po Javnom pozivu za predlaganje predstavnikal/ce nevladine organizacije u radnoj grupi

za izradu Državnih smjernica razvoja arhitekture)

Na osnovu Javnog poziva za predlaganje predstavnika/ce nevladine organizacije u radnoj grupi za izradu Državnih smjernica razvoja arhitekture, objavijenog na internet stranici Ministarstva ekologije, prostornog planiranja i urbanizma i portalu e-uprave 21. decembra 2022. godine, predložena je:

dr Milica Vujošević, mast.inž.arh., od strane nevladinog udruženja “KANA/ ko ako ne arhitekt”.

Navedena nevladina organizacija je blagovremeno dostavila uredne i potpune predloge u skladu sa čl. 4 i 7 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija ("Službeni list CG”, broj 41/18) (u daljem tekstu: Uredba). Predloženi član NVO ispunjava uslove propisane članom 5 Uredbe.

U skladu sa odredbom člana 9 Uredbe, starješina organa državne uprave će aktom o obrazovanju radne grupe za izradu Državnih smjernica razvoja arhitekture, shodno Javnom pozivu, izabrati jednog predstavnika nevladinih organizacija koji ispunjava uslove propisane navedenom Uredbom.

Dokumenta

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?