Lista predstavnika NVO za izradu Nacrta zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Sudskom savjetu i sudijama

Objavljeno: 01.10.2021. 12:28 Autor: Ministarstvo pravde

Na osnovu člana 8 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija („Službeni list CG”, broj 41/18), Ministarstvo pravde, ljudskih i manjinskih prava objavljuje

LISTU PREDSTAVNIKA NEVLADINIH ORGANIZACIJA

koji su predloženi za člana Radne grupe za izradu Nacrta zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Sudskom savjetu i sudijama

Na osnovu javnog poziva koji je Ministarstvo pravde, ljudskih i manjinskih prava objavilo 16. septembra 2021. godine, za predlaganje predstavnika nevladine organizacije u Radnoj grupi za izradu Nacrta zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Sudskom savjetu i sudijama, predložena je kandidatkinja:

1. Marija Vesković

koju su predložile sledeće nevladine organizacije: „Akcija za ljudska prava'', „Centar za istraživačko novinarstvo Crne Gore'', „Evropska asocijacija za pravo i finansije'', „Centar za razvoj nevladinih organizacija“, „Institut alternativa“, „Juventas“, „Centar za ženska prava, „Centar za monitoring i istraživanje“, „Centar za demokratiju i ljudska prava“, „Centar za građansko obrazovanje“ i „ Mreža za afirmaciju nevladinog sektora“.

Sve navedene nevladine organizacije, blagovremeno su dostavile uredne i potpune predloge u skladu sa kriterijumima iz člana 4 i 7 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija i predložile i podržale gore imenovanog predstavnika koji ispunjava kriterijume iz člana 5 navedene uredbe.

U skladu sa članom 9 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprvođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija Ministarstvo pravde,  ljudskih i manjinskih prva će donijeti akt o obrazovanju Radne grupe za izradu Nacrta zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Sudskom savjetu i sudijama.

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?