Pažnja: Sadržaj ove stranice je dio arhivskog sadržaja i odnosi se na prethodne sazive Vlade Crne Gore. Moguće je da su informacije zastarjele ili nerelevantne.
Arhiva

Ministarka Novaković Đurović potpisala saglasnost za proglašenje Spomenika prirode „PARK ŠUMA GORICA“

Ministarka ekologije, prostornog planiranja i urbanizma, Ana Novaković Đurović potpisala je danas SAGLASNOST na Predlog Odluke o proglašenju Spomenika prirode „PARK ŠUMA GORICA“.

"Naše brdo Gorica zaslužuje da bude zaštićeno područje. Moramo mijenjati odnos prema prirodnim bogatstvima. Zaštita ne treba da slijedi nakon što je neko područje pogođeno nelegalnom gradnjom, devastacijom ili drugim problemima. Suština je u prevenciji, u proglašavanju zastićenih područja dok su još netaknuta i u punom potencijalu.
Namjera Ministarstva je da Crna Gora dobije još zaštićenih prirodnih bogatstava, na čemu intezivno radimo. Uskoro ćemo dobiti nova zaštićena područja na sjeveru i jugu", poručila je ministarka Novaković Đurović.

U skladu sa ekološkim zahtjevima vrsta i staništa značajnih za zaštitu, područje Park šuma Gorica odgovara kategoriji V zaštićenih prirodnih dobara, a to su područja gdje je dugotrajno međusobno djelovanje čovjeka i prirode proizvelo prepoznatljive i značajne ekološke, biološke, kulturne i estetske vrijednosti i gdje je očuvanje integriteta tog odnosa neophodno da bi se zaštitilo i održalo to područje, očuvala priroda i druge vrijednosti.

Poštujući zakonski definisane procedure, Ministarstvo je, nakon pregleda i analize Studije zaštite i dostavljenog Predloga odluke dalo mišljenje sa određenim komentarima i sugestijama. Nakon korekcije Studije od strane ekspertskog tima, kao i Predloga Odluke od strane Sekretarijata za planiranje prostora i održivi razvoj u skladu sa iznijetim sugestijma od strane Ministarstva, stekli su se uslovi da se izda saglasnost na predmetni akt.

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?