Ministarka prof. dr Vesna Bratić uzela aktivno učešće na Generalnoj konferenciji IAEA

Objavljeno: 22.09.2021. 13:36

Ministarka prosvjete, nauke, kulture i sporta u Vladi Crne Gore, prof. dr Vesna Bratić, sa svojom Delegacijom iz  Crne Gore uzela je aktivno učešće na 65. redovnom zasijedanju Generalne konferencije Međunarodne agencije za atomsku energiju (IAEA), koje se održava u Beču, u Republici Austriji, u periodu od 20 – 24. septembra 2021. godine. 

Tokom prvog dana zasijedanja, pored ostalih šefova Delegacija, učesnicima se obratila i ministarka Bratić, koja je posebno ukazala na dosadašnju dugu i izuzetno dobru saradnju Crne Gore i IAEA , imajući u vidu da je Crna Gora, kao jedna od šest republika bivše SFRJ, upravo bila i jedan od osnivača Međunarodne agencije za atomsku energiju. 

Crna Gora, kako je ministarka Bratić istakla, snažno podržava sve aktivnosti IAEA kroz slogan „Atomi za mir i razvoj“, usmjerene na miroljubivu upotrebu nuklearne energije i njenu primjenu u raznim sferama života i rada, kakve su zdravlje ljudi, veterina, biotehnologija, održivi razvoj, zaštita životne sredine, kao i zaštita kulturno-istorijskog nasljeđa. 

Ona je posebno ukazala na zahvalnost koju Crna Gora ima prema Agenciji u Beču, u svjetlu borbe protiv aktuelne pandemije  COVID19, kada je IAEA bila donator značajne pomoći u testovima, reagensima, ličnoj zaštitnoj opremi, crnogorskim institucijama, u prvom redu Institutu za javno zdravlje i Specijalističkoj veterinarskoj laboratoriji. Crna Gora, prema njenim riječima i dalje, sa svoje strane, nastavlja sa unapređivanjem saradnje na ovome planu, pa tako aktivno učestvuje i u velikoj inicijativi IAEA, pod nazivom ZODIAC, posvećenoj sprječavanju pandemije COVID-19 ali i svih potencijalnih budućih pandemija.

Crna Gora će, prema riječima Ministarke, aktivno uzeti učešće i u novoj NUTEC inicijativi, koja će za cilj imati zaštitu mora i priobalja od plastičnog otpada, a aktivno će nastaviti, u saradnji sa  IAEA i zemljama regionana, da realizuje regionalni projekat posvećen razvoju ljudskih resursa u okviru Inicijative za uspostavljanje Međunarodnog instituta za održive tehnologije Jugoistočne Evrope (SEEIIST).

Delegacija je juče, u prostorijama UN-a, u Vienna International Centru imala sastanak sa zamjenicom generalnog direktora za oblast nuklearnih nauka i aplikacija, Najat Mokhtar. Glavna tema sastanka bila je saradnja sa Međunarodnom agncijom za atomsku energiju u oblasti nuklearnih nauka.

IAEA

S obzirom da je u toku izrada nove Strategije naučno – istraživačke djelatnosti, a da je Crna Gora uključena u dva istraživačka projekta, za oblast medicine – radioterapije 3D konformalna i oblast istraživanja mora i priobalja, ministarka Bratić je naglasila da bi podrška IAEA u tom smislu, za nas bila od izuzetnog značaja. Inteziviranje saradnje moglo bi se realizovati kroz mobilnost istraživača, zajedničke istraživačke radove, učešće na sastancima, razmjenu informacija, objavljivanje naučnih radova i rezultata projektnih aktivnosti, kao i nabavku opreme uz koordinaciju sa Odsjekom za tehničku saradnju. Program stažiranja (Research fellowship) u laboratorijama IAEA, prepoznat je kao ključni korak u inteziviranju saradnje sa ovom prestižnom agencijom.

 „Crna Gora ima težnju da  laboratorije CETI, Instututa za javno zdravlje i PMF-a dobiju status kolaborativnog centra,  zbog čega bi nam bilo zadovoljstvo da ugostimo naučnike iz odsjeka za nuklearne nauke i aplikacije”, dodala je Bratić.

Gospođa Mokhtar se zahvalila na učešću naše delegacije na Konferenciji i prihvatila poziv za posjetu ustanovama u Crnoj Gori koje sarađuju sa IAEA i kojima je potrebna njihova asistencija, uz obećanje da će Crna Gora imati punu podršku Međunarodne agencije za atomsku energiju, kako u izradi strategija,  tako i u ostalim segmentima saradnje.

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?