Pažnja: Sadržaj ove stranice je dio arhivskog sadržaja i odnosi se na prethodne sazive Vlade Crne Gore. Moguće je da su informacije zastarjele ili nerelevantne.
Arhiva

Podrška CG renoviranju istraživačkih laboratorija Međunarodne agencije za atomsku energiju

Objavljeno: 06.12.2021. 10:31 Autor: Ministarstvo prosvjete, nauke, kulture i sporta

Crna Gora je, pored Irske, Malte,Kazahstana, Portugalije, Vijetnama i Kenije, jedna od zemalja koja će se aktivno pridružiti podršci u renoviranju i modernizaciji istraživačkih laboratorija Međunarodne agencije za atomsku energiju, u okviru ReNuAL druge faze projekta, ukupne vrijednosti od 24.5 miliona EUR-a.

Imajući u vidu da u modernom vremenu, istraživačke laboratorije igraju ključnu ulogu u razvoju najnovijih dostignuća u oblasti bezbjednosti hrane, procesa deratizacije i zaštite bilja, očuvanja zdrave životne sredine, te najnovijih medicinskih dostignuća, što se posebno pokazalo tokom pandemije COVID-19, Ministarstvo prosvjete, nauke, kulture i sporta, prepoznajući značaj naučnog rada, i u želji da crnogorskoj istraživačkoj zajednici pruži mogućnosti korištenja najsavremenije istraživačke infrastrukture te uključenja naučnika i istraživača u međunarodne mreže, cijeni datu podršku opravdanom i krajnje korisnom.

Ovim su još jednom potvrđeni dobri i kvalitetni odnosi koje Crna Gora ima sa Međunarodnom agencijom za atomsku energiju, kao dijelom organizacije sistema Ujedinjenih nacija, uz stalnu težnju za unapređenjem i širenjem saradnje i na nova područja.

Podsjetimo, u sastavu IAEA, a time i sistema UN, se nalazi dvanaest laboratorija, od kojih je osam smješteno u Sajbersdorfu (Seibersdorf), južno od Beča, a koje se bave primijenjenim i razvojnim istraživanjima, omogućujući sprovođenje obrazovnih i trening programa za istraživače iz zemalja članica, te obezbjeđujući i analitičke servise u skladu sa potrebama zemalja članica.

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?