NACRT ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O DRŽAVNOM TUŽILAŠTVU

Objavljeno: 25.03.2024. 14:02 Autor: Ministarstvo pravde

MINISTARSTVO PRAVDE

Objavljuje poziv

za javnu raspravu o tekstu 

NACRTA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O DRŽAVNOM TUŽILAŠTVU

Građanima, naučnoj i stručnoj javnosti, državnim organima, političkim subjektima, nevladinim organizacijama, međunarodnim organizacijama, medijima i svim zainteresovanim organizacijama i zajednicama upućuje se javni poziv da se uključe u javnu raspravu i daju svoj doprinos u razmatranju Nacrta zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Državnom tužilaštvu.

Javna rasprava o Nacrtu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Državnom tužilaštvu trajaće 20 dana od dana objavljivanja javnog poziva na internet stranici Ministarstva i portalu e–uprave.

Predlozi, sugestije i komentari na predlog ovog zakona mogu se dostaviti Ministarstvu pravde na adresu: ul. Vuka Karadžića broj 3, Podgorica ili na e-mail: sladjana.ivanovic@mpa.gov.me.

U prilogu možete preuzeti:

Program javne rasprave o tekstu Nacrta zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Državnom tužilaštvu;

Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Državnom tužilaštvu;

Obrazac za dostavljanje primjedbi, predloga i sugestija.

Dokumenta

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?