NACRT ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ODUZIMANJU IMOVINSKE KORISTI STEČENE KRIMINALNOM DJELATNOŠĆU

Objavljeno: 28.10.2021. 11:57 Autor: Ministarstvo pravde

Na osnovu člana 15 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija („Službeni list CG“, broj 41/18)

MINISTARSTVO PRAVDE, LJUDSKIH I MANJINSKIH PRAVA

daje na javnu raspravu

NACRT ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ODUZIMANJU IMOVINSKE KORISTI STEČENE KRIMINALNOM DJELATNOŠĆU

i upućuje

JAVNI POZIV

 

građanima, naučnoj i stručnoj javnosti, državnim organima, strukovnim udruženjima, političkim subjektima, nevladinim organizacijama, međunarodnim organizacijama, medijima i svim zainteresovanim organizacijama i zajednicama, da se uključe u javnu raspravu i daju svoj doprinos u razmatranju Nacrta zakona o izmjenama i dopunama Zakona o oduzimanju imovinske koristi stečene kriminalnom djelatnošću.

Javna rasprava o Nacrtu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o oduzimanju imovinske koristi stečene kriminalnom djelatnošću trajaće 20 dana od dana objavljivanja javnog poziva na internet stranici Ministarstva i portalu e-uprave.

Predlozi, sugestije i komentari na Nacrt ovog zakona mogu se dostaviti Ministarstvu pravde, ljudskih i manjinskih prava, Vuka Karadžića br. 3, 81000 Podgorica, ili na e-mail: ivana.masanovic@mpa.gov.me

U prilogu možete preuzeti:

1. Program javne rasprave

2. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o oduzimanju imovinske koristi stečene kriminalnom djelatnošću

4. Obrazac za dostavljanje primjedbi, predloga i sugestija

Link za eParticipacije

Dokumenta

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?