NACRT ZAKONA O IZMJENI I DOPUNI ZAKONA O SPECIJALNOM DRŽAVNOM TUŽILAŠTVU

Objavljeno: 26.03.2024. 12:12 Autor: Ministarstvo pravde

MINISTARSTVO PRAVDE

Objavljuje poziv

za javnu raspravu o tekstu 

NACRTA ZAKONA O IZMJENI I DOPUNI

ZAKONA O SPECIJALNOM DRŽAVNOM TUŽILAŠTVU

Građanima, naučnoj i stručnoj javnosti, državnim organima, političkim subjektima, nevladinim organizacijama, međunarodnim organizacijama, medijima i svim zainteresovanim organizacijama i zajednicama upućuje se javni poziv da se uključe u javnu raspravu i daju svoj doprinos u razmatranju Nacrta zakona o izmjeni i dopuni Zakona o Specijalnom državnom tužilaštvu.

Javna rasprava o Nacrtu zakona o izmjeni i dopuni Zakona o Specijalnom državnom tužilaštvu trajaće 20 dana od dana objavljivanja javnog poziva na internet stranici Ministarstva i portalu e–uprave.

Predlozi, sugestije i komentari na predlog ovog zakona mogu se dostaviti Ministarstvu pravde na adresu: ul. Vuka Karadžića broj 3, Podgorica ili na e-mail: miljan.kosovic@mpa.gov.me.

U prilogu možete preuzeti:

Program javne rasprave o tekstu Nacrta zakona o izmjeni i dopuni Zakona o Specijalnom državnom tužilaštvu;

Nacrt zakona o izmjeni i dopuni Zakona o Specijalnom državnom tužilaštvu;

Obrazac za dostavljanje primjedbi, predloga i sugestija.

Dokumenta

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?