OBAVJEŠTENJE O ORGANIZOVANJU ISPITNOG ROKA ZA POLAGANJE ISPITA PROVJERE ZNANJA STEČAJNOG UPRAVNIKA

Objavljeno: 03.06.2022. 12:08 Autor: Ministarstvo pravde

Na osnovu člana 208c stav 1 i 3 Zakona o stečaju („Službeni list CG“, br.1/11, 53/16, 32/18, 62/18 i 1/22), Ministarstvo pravde objavljuje

OBAVJEŠTENJE O ORGANIZOVANJU ISPITNOG ROKA ZA POLAGANJE ISPITA PROVJERE ZNANJA STEČAJNOG UPRAVNIKA

Obavještavaju se stečajni upravnici koji su shodno članu 208c Zakona o stečaju („Službeni list CG“, br.1/11, 53/16, 32/18, 62/18 i 1/22) podnijeli prijavu ovom Ministarstvu za polaganje ispita provjere znanja stečajnog upravnika, a nijesu pristupili polaganju ili nijesu zadovoljili na ispitu, da u roku od 10 (deset) dana od dana objavljivanja ovog obavještenja mogu podnijeti prijavu za polaganje ispita provjere znanja stečajnog upravnika ovom Ministarstvu, u novom ispitnom roku koji će se održati u junu.

Prijava se može podnijeti elektronskim putem ili na adresu Ministarstva pravde, Ul. Vuka Karadžića br.3, Podgorica.

Podgorica, 03.06.2022. godine 

 

MINISTAR PRAVDE
Marko Kovač

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?