Pažnja: Sadržaj ove stranice je dio arhivskog sadržaja i odnosi se na prethodne sazive Vlade Crne Gore. Moguće je da su informacije zastarjele ili nerelevantne.
Arhiva

UPUTSTVO O POLAGANJU PISANOG DIJELA ISPITA PROVJERE ZNANJA STEČAJNIH UPRAVNIKA

Objavljeno: 06.04.2022. 11:33 Autor: Ministarstvo pravde

Obavještava se prva grupa kandidata koji polažu ispit provjere znanja za stečajne upravnike, koji će biti održan 09. aprila 2022. godine sa početkom u 09 časova na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore da tokom polaganja pisanog dijela ispita nije dozvoljena međusobna komunikacija kandidata, upotreba personalnog računara, mobilnog telefona, pametnog sata i drugih komunikacionih sredstava koja ometaju ili utiču na regularnost polaganja ispita. Olovke za izradu pisanog dijela ispita obezbjeđuje Ministarstvo. U slučaju kršenja ovih pravila, kandidat će biti isključen sa polaganja.

Tokom polaganja pisanog dijela ispita nije dozvoljeno napuštanje prostorije u kojoj se polaže pisani dio ispita, osim uz odobrenje sekretara ili člana Komisije koji prisustvuje polaganju pisanog dijela ispita, u slučaju postojanja naročito opravdanih razloga, a najduže pet minuta.

Na pisanom dijelu ispita kandidat može da koristi tekstove propisa.


Sekretarka Komisije za polaganje ispita provjere znanja za stečajne upravnike

Džana Kajević

Tel: +382(0)20 407 506

e-mail: dzana.kajevic@mpa.gov.me

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?