Pažnja: Sadržaj ove stranice je dio arhivskog sadržaja i odnosi se na prethodne sazive Vlade Crne Gore. Moguće je da su informacije zastarjele ili nerelevantne.
Arhiva

OBAVJEŠTENJE O DEŠIFROVANJU PISANOG DIJELA ISPITA PROVJERE OBAVJEŠTENJE O DEŠIFROVANJU PISANOG DIJELA ISPITA PROVJERE ZNANJA STEČAJNOG UPRAVNIKA

Objavljeno: 14.04.2022. 12:32 Autor: Ministarstvo pravde

Obavještavaju se kandidati koji su 09.04.2022. godine polagali pisani dio ispita provjere znanja stečajnog upravnika da će se dešifrovanje pisanog dijela ispita održati u subotu 16.04.2022. godine u 12 časova u prostorijama Pravnog fakulteta Univerziteta Crne Gore.

Kandidati su sa sobom dužni da ponesu ličnu kartu ili drugu javnu ispravu na osnovu koje se može utvrditi identitet kandidata.

Usmeni dio ispita održaće se u srijedu i četvrtak 20. i 21. aprila sa početkom u 15 časova, u prostorijama Ministarstva pravde, ljudskih i manjinskih prava, Ul. Vuka Karadžića br.3, prema rasporedu koji utvrdi Komisija.

Sekretarka Komisije za polaganje ispita provjere znanja stečajnog upravnika
Džana Kajević

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?