OBAVJEŠTENJE O VREMENU I MJESTU POLAGANJA PISANOG DIJELA ISPITA PROVJERE ZNANJA ZA STEČAJNE UPRAVNIKE

Objavljeno: 15.06.2022. 11:54 Autor: Ministarstvo pravde

Na osnovu člana 25d Zakona o stečaju (“Službeni list CG”, br.1/11, 53/16, 32/18, 62/18 i 1/22), Ministarstvo pravde objavljuje

OBAVJEŠTENJE

O VREMENU I MJESTU POLAGANJA PISANOG DIJELA ISPITA PROVJERE ZNANJA ZA STEČAJNE UPRAVNIKE
 

Obavještavaju se kandidati koji polažu ispit provjere znanja za stečajne upravnike u novom roku, da će pisani dio ispita biti održan 02. jula 2022. godine sa početkom u 09 časova na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore.

Uplatu od 158,60€ na ime troškova polaganja ispita potrebno je izvršiti na žiro račun broj 832-1132-02 u korist Budžeta Crne Gore. Dokaz o uplati potrebno je dostaviti sekretarki komisije na dan polaganja pisanog dijela ispita.

Kandidati mogu koristiti odgovarajuće zakonske tekstove neophodne za izradu pisanog dijela ispita.

Na dan ispita kandidati su dužni da ponesu ličnu kartu ili drugu javnu ispravu na osnovu koje se može utvrditi identitet kandidata.

Kandidati:

 • Ljubiša Marković
 • Žana Vojvodić
 • Danilo Aćimić
 • Sreten Mrvaljević
 • Radovan Kujović
 • Ilija Marković
 • Vladimir Perišić
 • Edita Dautović
 • Vera Peković
 • Olivera Međedović
 • Branislav Radičević
 • Radoslav Bošković
 • Čedo Gospić
 • Miloš Konjević
 • Miloš Popović
 • Brankica Mosurović
 • Željko Vujotić
 • Momo Jokić
 • Žarko Ostojić
 • Vidak Boričić
 • Nađa Zidar
 • Danilo Radulović
 • Svetlana Vukašinović
 • Mladen Marković

Nakon ocjene pisanog zadatka, izvršiće se dešifrovanje u prisustvu kandidata, a o usmenom dijelu ispita kandidati će biti blagovremeno obaviješteni.


Sekretarka Komisije za polaganje ispita provjere znanja za stečajne upravnike

Džana Kajević
Tel: +382(0)20 407 506
e-mail: dzana.kajevic@mpa.gov.me

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?