OBAVJEŠTENJE O VREMENU I MJESTU POLAGANJA USMENOG DIJELA ISPITA PROVJERE ZNANJA STEČAJNOG UPRAVNIKA

Objavljeno: 17.05.2022. 10:08 Autor: Ministarstvo pravde

Obavještavaju se kandidati druge grupe koji polažu usmeni dio ispita provjere znanja stečajnog upravnika, da će se usmeni dio ispita održati 18, 19 i 20. maja 2022. godine sa početkom u 15h, u prostorijama Ministarstva pravde (Ul. Vuka Karadžića br.3), prema rasporedu koji je odredila Komisija.

Na dan ispita kandidati su dužni da ponesu ličnu kartu ili drugu javnu ispravu na osnovu koje se može utvrditi identitet kandidata.

Sekretarka Komisije za polaganje ispita provjere znanja stečajnog upravnika

Džana Kajević

Tel: +382(0)20 407 506

Email: dzana.kajevic@mpa.gov.me

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?