Pažnja: Sadržaj ove stranice je dio arhivskog sadržaja i odnosi se na prethodne sazive Vlade Crne Gore. Moguće je da su informacije zastarjele ili nerelevantne.
Arhiva

OBAVJEŠTENJE U VEZI SA DRUGIM JAVNIM POZIVOM ZA PREDLAGANJE PREDSTAVNIKA NEVLADINE ORGANIZACIJE U RADNOM TIJELU ZA IZRADU TEKSTA NACRTA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O LOBIRANJU

Objavljeno: 29.07.2021. 07:00 Autor: Ministarstvo pravde

Na osnovu člana 3 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija ("Službeni list Crne Gore", br. 41/18), Ministarstvo pravde, ljudskih i manjiskih prava je 16. jula 2021. godine, uputilo Drugi Javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje kandidata/kinja za člana/cu Radne grupe za izradu Nacrta zakona o izmjenama i dopunama Zakona o lobiranju.


Rok za dostavljanje predloga bio je 10 dana od dana objavljivanja Javnog poziva na internet stranici Ministarstva pravde, ljudskih i manjinskih prava.


Nakon isteka predviđenog roka nije bilo predloženih predstavnika/ca nevladinih organizacija za člana/cu radne grupe.

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?