Odluku o raspodjeli finansijskih sredstava nevladinim organizacijama za finansiranje projekata eliminisanja plastičnih kesa i drugih plastičnih materijala iz otpada

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?