Platforma IskorisTiPrilike

IkorisTiPrilike je aplikacija koja funkcioniše kao interna poslovna mreža. Na njoj će biti dostupni profili svih državnih službenika i lista ključnih projekata koje će Vlada realizovati sa druge strane. Tako da će službenici moći da apliciraju za rad na projektima u skladu sa vještinama i znanjima koje posjeduju. Ovo će biti prilika da veliki broj državnih službenika unutar sistema javne uprave pronađe i iskoristi karijerne prilike koje će doprinijeti razvoju njihovih vještina, a istovremeno usavršavanju svojih znanja i ekspertiza. Ovaj projekat treba da doprinese usavršavanju i profesionalnom razvoju službenika i optimizaciji resursa.

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?