Pažnja: Sadržaj ove stranice je dio arhivskog sadržaja i odnosi se na prethodne sazive Vlade Crne Gore. Moguće je da su informacije zastarjele ili nerelevantne.
Arhiva

Platforma IskorisTiPrilike

IkorisTiPrilike je aplikacija koja funkcioniše kao interna poslovna mreža. Na njoj će biti dostupni profili svih državnih službenika i lista ključnih projekata koje će Vlada realizovati sa druge strane. Tako da će službenici moći da apliciraju za rad na projektima u skladu sa vještinama i znanjima koje posjeduju. Ovo će biti prilika da veliki broj državnih službenika unutar sistema javne uprave pronađe i iskoristi karijerne prilike koje će doprinijeti razvoju njihovih vještina, a istovremeno usavršavanju svojih znanja i ekspertiza. Ovaj projekat treba da doprinese usavršavanju i profesionalnom razvoju službenika i optimizaciji resursa.

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?