Javni poziv za konsultovanje zainteresovane javnosti za izradu predloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sudovima

Objavljeno: 21.11.2023. 09:11 Autor: Ministarstvo pravde

Na osnovu člana 12 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija („Službeni list CG“, broj 41/18), Ministarstvo pravde, upućuje

 JAVNI POZIV 

građanima, stručnim i naučnim institucijama, državnim organima, strukovnim udruženjima, političkim strankama, nevladinim organizacijama, medijima i drugim zainteresovanim organima, organizacijama, udruženjima i pojedincima (zainteresovana javnost) da se uključe u postupak pripreme

PREDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SUDOVIMA 

i dostave svoje inicijative, predloge, sugestije i komentare u pisanom i elektronskom obliku Ministarstvu pravde na adresu: Podgorica, Vuka Karadžića 3, ili na e-mail adresu: sladjana.ivanovic@mpa.gov.me.

Konsultacije zainteresovane javnosti o pripremi Predloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sudovima trajaće 20 dana od dana objavljivanja ovog poziva.

Konsultacijama se obezbjeđuje informisanje najšire javnosti o planiranim aktivnostima na pripremi zakona.

Izmjenama i dopunama Zakona o sudovima pristupiće se u cilju formiranja Specijalnog suda za borbu protiv organizovanog kriminala, visoke korupcije, pranja novca i ratnih zločina, a u skladu sa prioritetima utvrđenim u Ekspozeu mandatara za sastav 44. Vlade Crne Gore.

Ministarstvo pravde će sve prispjele inicijative, prijedloge, sugestije i komentare razmotriti i uzeti u obzir prilikom sačinjavanja Predloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sudovima.

U prilogu možete preuzeti: Zakon o sudovima.

Dokumenta

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?