PRELIMINARNI PODACI: Povećani prihodi budžeta za šest mjeseci ove godine, premašen plan naplate

Objavljeno: 01.07.2021. 14:10 Autor: Ministarstvo finansija i socijalnog staranja

Prihodi u junu 158,8 miliona eura, rast od 10,7% i u odnosu na jun 2019. godine

Prihodi državnog budžeta u junu ove godine iznose 158,8 miliona eura i veći su za 20,1 odsto (26,6 miliona eura) u odnosu na isti mjesec prošle godine i za 10,1% (14,6 miliona eura) u odnosu na plan, pokazuju preliminarni podaci Ministarstva finansija i socijalnog staranja (MFSS).

Jun prihodi

Prihodi u junu su veći za 10,7 odsto (15,4 miliona eura) i u odnosu na jun 2019. godine, koja je bila rekordna po prihodima od turizma.

Značajnom rastu prihoda budžeta u junu ove godine posebno je doprinio rast prihoda od poreza na dodatu vrijednost (PDV) za 41,9 odsto (17,8 mil.€), što je prvenstveno rezultat velike naplate PDV-a pri uvozu tokom pripreme turističke sezone.  Prihodi od PDV-a u junu ove godine iznose ukupno 60,3 miliona eura.

Ostvarena naplata PDV-a je veća i od naplate u junu 2019. godine, kada je bila 52,8 miliona eura. Preliminarni podaci pokazuju da ni u jednom mjesecu tokom 2020. godine nije ostvarena neto naplata PDV-a kao u junu ove godine. 

Kretanje prihoda u junu

Do sada ostvareno ukazuje na oporavak ekonomske aktivnosti u Crnoj Gori.

Prema preliminarnim podacima, prihodi budžeta od početka januara do kraja juna 2021. godine iznosili su 787,4 miliona eura, što je više za 39,5 miliona eura (5,3%) u odnosu na isti period prethodne godine. Premašen je i plan naplate prihoda za šest mjeseci ove godine za 14 miliona eura (1,8%).

U periodu januar - jun 2021. godine zabilježeno je povećanje prihoda od PDV-a, akciza i poreza i doprinosa na zarade u odnosu na isti period 2020. godine.

Prihodi budžetaKada su u pitanju polugodišnji prihodi od PDV-a, došlo je do rasta od 20 miliona eura (7,7%) u odnosu na isti period lani.  Ukupni prihodi iznose 279,1 milion eura, a veći su i u odnosu na plan za 11,1 milion eura (4,2%). To je uglavnom posljedica rasta PDV-a pri uvozu zbog pripreme za ovogodišnju turističku sezonu, a uticala je i osjetnija primjena elektronske fiskalizacije.

Preliminarni podaci za januar - jun ove godine pokazuju da prihodi od akciza iznose 97,5 miliona eura, odnosno da su veći za 2,2 miliona eura (2,3%) u odnosu na isti period lani. U odnosu na plan, prihodi su veći 6,2 miliona eura (6,8%).

Prihodi od poreza i doprinosa na zarade za šest mjeseci ove godine iznosili su 289,5 miliona eura i veći su za 17,9 miliona eura (6,6%) u odnosu na isti period prošle godine.

Polugodišnji prihodi od poreza na dobit iznosili su 56,8 miliona eura i naplata je skoro na istom nivou kao u periodu januar - jun 2020. godine, dok je ostvaren rast od 14,1 milion eura (33%) u odnosu na plan. Imajući u vidu zaključak Vlade, kojim je predviđeno da preduzeća u većinskom državnom vlasništvu uplaćuju dividendu budžetu shodno udjelu države, očekuje se rast ove kategorije prihoda.

Konačni podaci o prihodima, rashodima i deficitu budžeta biće objavljeni krajem jula, u okviru redovnog mjesečnog izvještaja za jun i za period izvršenja budžeta januar - jun 2021. godine. 

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?