Program cjeloživotnog karijernog vođenja i savjetovanja 2021-2023.

Objavljeno: 08.12.2021. 08:59 Autor: Ministarstvo prosvjete, nauke, kulture i sporta

PROGRAM JAVNE RASPRAVE O

PROGRAMU CJELOŽIVOTNOG KARIJERNOG VOĐENJA I SAVJETOVANJA 2021-2023, S AKCIONIM PLANOM ZA 2021-2023.

Vrijeme trajanja javne rasprave: 8.12. – 27.12.2021. godine (20 dana)

Način sprovođenja javne rasprave:

Postavljanje Programa cjeloživotnog karijernog vođenja i savjetovanja 2021-2023., s Akcionim planom za 2021-2023., na internet stranici Ministarstva prosvjete, nauke, kulture i sporta www.gov.me/mpnks i portalu eUprave www.euprava.me 

Adresa i način dostavljanja primjedbi, prijedloga i sugestija:

Zainteresovani subjekti mogu svoje komentare, mišljenja, primjedbe i sugestije dostaviti u pisanoj i elektronskoj formi najkasnije do 27. decembra 2021. godine na sljedeći način:

  • Na adresu: Ministarstvo prosvjete, nauke, kulture i sporta, ul. Vaka Đurovića b.b., Podgorica, za dostavu poštom (sa naznakom „Program cjeloživotnog karijernog vođenja i savjetovanja 2021-2023., s Akcionim planom za 2021-2023.“);
  • Direktno: preko arhive Ministarstva prosvjete, nauke, kulture i sporta;
  • Na e-mail adresu: marija.djurisic@mpnks.gov.me 

Ime i prezime službenika u ministarstvu zaduženog za davanje informacija o postupku javne rasprave:

Marija Đurišić

e-mail: marija.djurisic@mpnks.gov.me

Naziv organizacione jedinice ministarstva koja je odgovorna za pripremu Programa: Direktorat za opšte srednje obrazovanje, stručno obrazovanje i cjeloživotno obrazovanje.  


Dokumenta

Detalji javnog poziva:

Nadležna institucija:Ministarstvo prosvjete, nauke, kulture i sporta
Objavljen: 08.12.2021.
Rok za prijavu: 27.12.2021.
Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?