Pažnja: Sadržaj ove stranice je dio arhivskog sadržaja i odnosi se na prethodne sazive Vlade Crne Gore. Moguće je da su informacije zastarjele ili nerelevantne.
Arhiva

Turistima besplatno testiranje i liječenje od koronavirusa u Crnoj Gori

Ministarstvo zdravlja i Institut za javno zdravlje Crne Gore, u saradnji sa Ministarstvom ekonomskog razvoja, pripremili su vodič kroz sigurnosno-zdravstvene protokole za COVID-19 pod nazivom „Crna Gora kao sigurna i odgovorna turistička destinacija“.

Ministar ekonomskog razvoja Jakov Milatović rekao je da sigurnosno-zdravstveni protokoli obuhvataju set mjera i aktivnosti kojim se smanjuju rizici obolijevanja ljudi od koronavirusa, a bazirani su na principima kontrole i prevencije transmisije bolesti.

Dokument predviđa određene protokole i preporuke koji treba da se poštuju u određenim situacijama, a sve u cilju da epidemiološka situacija u Crnoj Gori, u dijelu koji se tiče turističke sezone, bude dobra i da se održi ovakvom kakva je trenutno, kazao je Milatović.

Ovaj vodič sadrži sveobuhvatan pregled sigurnosno-zdravstvenih protokola u sledećim oblastima:

  • Obolijevanje gosta u smještajnom objektu
  • Protokol u turizmu i ugostiteljstvu
  • Protokol u smještajnom objektu
  • Protokol u ugostiteljstvu
  • Protokol u putničkim objektima i prevoznim sredstvima
  • Protokol u sportu i rekreaciji
  • Protokol za turističke vodiče, agencije i informativne centre

Milatović je naveo da će u toku sledeće sedmice brošura biti distribuirana turističkim radnicima, dodajući da je u toku prevod na ruski i engleski jezik, tako da će dokument biti distribuiran i ambasadama u Podgorici.

„Ovo je važan dokument i mislim da bi trebalo da pomogne turističkoj privredi u dijelu edukativnom, prosto da znaju kako da se ponašaju u određenim situacijama“, rekao je Milatović.

Ministarka zdravlja Jelena Borovinić Bojović dodala je da su se trudili da pojednostave protokole.

„Taksativno su predstavljene sve procedure i pravila koja su važeća u našoj zemlji, kao i sve trenutne epidemiološke mjere, koje su podložne promjenama. Na ovaj način, turistima je potpuno pojednostavljeno i objašnjeno kako da se ponaša ukoliko se dogodi da osjeti bilo kakve simptome bolesti ili se dokaže da za vrijeme boravka u Crnoj Gori ima infekciju“, precizirala je Borovinić Bojović

Prema njenim riječima, svi turisti koji se razbole od COVID-19 u Crnoj Gori i budu bolnički zbrinuti mogu se liječiti o trošku države.

„U slučaju da im bude potrebno za povratak u svoju zemlju, PCR testiranje će se nesmetano i jednostavnim procedurama vršiti u Crnoj Gori“, rekla je Borovinić Bojović, dodajući da će svi hotelijeri ostaviti 10 odsto prostornih kapaciteta za slučaj smještanja oboljelih od koronavirusa.

Vodič „Crna Gora kao sigurna i odgovorna turistička destinacija“

Dokumenta

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?