Pažnja: Sadržaj ove stranice je dio arhivskog sadržaja i odnosi se na prethodne sazive Vlade Crne Gore. Moguće je da su informacije zastarjele ili nerelevantne.
Arhiva

U EU info Centru održan konstitutivni sastanak Tima za dijalog sa mladima

Objavljeno: 30.11.2021. 15:20 Autor: Ministarstvo prosvjete, nauke, kulture i sporta

Prvi zajednički sastanak predstavnika DEU, ministarstava i mladih

Okupio se tim za dijalog sa mladima

Potreba dijaloga sa mladima jeste stvaranje prostora za njihovo učešće u procesu odlučivanja. Kampanja „Dijalog sa mladima“ koju zajednički sprovode  Delegacija EU u Crnoj Gori, EU info centar, Regionalni savjet za saradnju, resorna ministarstva i veliki broj organizacija mladih, usmjerena je na podizanje svijesti o tome šta tačno znači učešće mladih i zašto je ono važno u procesu donošenja odluka.

Prvi zajednički sastanak predstavnika DEU, ministarstava i mladih 

Okupio se tim za dijalog sa mladima

Potreba dijaloga sa mladima jeste stvaranje prostora za njihovo učešće u procesu odlučivanja. Kampanja „Dijalog sa mladima“ koju zajednički sprovode  Delegacija EU u Crnoj Gori, EU info centar, Regionalni savjet za saradnju, resorna ministarstva i veliki broj organizacija mladih, usmjerena je na podizanje svijesti o tome šta tačno znači učešće mladih i zašto je ono važno u procesu donošenja odluka.

Predstavnici institucija i organizacija uključenih u kampanju okupili su se u prostorijama EU info centra. To je ujedno bilo i prvo okupljanje tima za dijalog sa mladima. Mladima koji su budućnost ali i oni koji će tu budućnost stvarati, zbog čega moraju učestvovati u procesu kreiranja politika koje ih se tiču, poručila je okupljenima ambasadorka EU u Crnoj Gori, Oana Kristina Popa.

„Dijalog i razmjena između mladih i onih koji donose odluke su ključni za poboljšanje komunikacije i izgradnju povjerenja. To daje priliku mladim ljudima da učestvuju u kreiranju politika koje direktno utiču na njihove živote u oblastima kao što su zapošljavanje, životna sredina, kultura i javno zdravlje. To je najbolji način da im date vlasništvo nad procesom. Sa druge strane, ovaj dijalog je važan za kreatore politika kako bi stekli uvid u potrebe i želje mladih i usmjerili politike u tom pravcu.“ kazala je ambasadorka Popa.

Ambasadorka je navela da evropski političari već sada imaju rutinu uključivanja mladih u kreiranje politika. Kampanja „Dijalog sa mladima“ jeste i jedna vrsta ohrabrenja crnogorskim institucijama da usvoje tu praksu i prije nego što zemlja postane dio Evropske unije, jer crnogorska mladost je sve aktivnija.

Direktor Direktorata za evropske integracije, programiranje i implementaciju EU fondova i međunarodnu saradnju u Ministarstvu prosvjete, nauke, kulture i sporta, Goran Drobnjak, izrazio je posebnu zahvalnost partnerima na projektu Delegaciji EU u Crnoj Gori i EU Info centru, što su prepoznali značaj ove vrste Dijaloga za mlade i pružili priliku da se isproba model koji koristi Evropska Unija. Naveo je da resorno ministarstvo učestvuje u projektu Western Balkan Youth Lab, koji sprovodi RCC, i čija će se sledeća tema odnositi na Mentalno zdravlje. Predstavnici institucija će učestvovati u kreiranju preporuka zajedno sa drugim predstavnicima Vlada i NVO-a iz WB-6.

„Radi se o stvaranju dugoročnog strukturiranog regionalnog dijaloga između omladinskih organizacija i nacionalnih uprava, fokusiranog na zajedničko osmišljavanje politika koje će povećati učešće mladih u donošenju odluka, poboljšati cjelokupno društveno-ekonomsko okruženje i mobilnost mladih kroz različite vrste aktivnosti u ekonomijama Zapadnog Balkana“, zaključio je Drobnjak. 
Dijalog sa mladima je način da državna uprava dobije direktan uvid u iskustva i stavove mladih oko konkretnih situacija i problema sa kojima se suočavaju, kazala je Ajša Hadžibegović ekspertkinja za dijalog sa mladima i omladinski rad. 

„Za mlade to je način da doprinesu kreiranju konkretnih mjera i aktivnosti, odnosno konkretnih rješenja koja će svim mladima omogućiti boljitak. Konkretno u prvom procesu koji pokrećemo ta rješenja će se tražiti u okviru oblasti zapošljavanja mladih, njihovog osamostaljivanja i podrške vezano za mentalno zdravlje mladih.“ poručila je Hadžibegović.

Kako je kazala PR menadžerka EU info centra Ana Popović, strukturni dijalozi o mladima kojima je prisustvovala donijeli su joj veliko iskustvo, poznanstva ali i podršku osoba koje se bave politikama mladih. 

„Poput tadašnje pomoćnice Ministra omladine i sporta koja nam je, dok smo radili na preporukama, znala da pojasni sve što nismo znali, za sve sto smo bili u pravu da nas podrži, a ono sto smo zaboravili ona nam je dopunila svojim iskustvom. To je bio dijalog  i voljela bih kada bi na tim osnovama bio koncipiran i dijalog za mlade u Crnoj Gori.“  kazala je Popović.

   

konstitutivni sastanak Tima za dijalog sa mladima

Predstavnici institucija i organizacija uključenih u kampanju okupili su se u prostorijama EU info centra. To je ujedno bilo i prvo okupljanje tima za dijalog sa mladima. Mladima koji su budućnost ali i oni koji će tu budućnost stvarati, zbog čega moraju učestvovati u procesu kreiranja politika koje ih se tiču, poručila je okupljenima ambasadorka EU u Crnoj Gori, Oana Kristina Popa.

„Dijalog i razmjena između mladih i onih koji donose odluke su ključni za poboljšanje komunikacije i izgradnju povjerenja. To daje priliku mladim ljudima da učestvuju u kreiranju politika koje direktno utiču na njihove živote u oblastima kao što su zapošljavanje, životna sredina, kultura i javno zdravlje. To je najbolji način da im date vlasništvo nad procesom. Sa druge strane, ovaj dijalog je važan za kreatore politika kako bi stekli uvid u potrebe i želje mladih i usmjerili politike u tom pravcu.“ kazala je ambasadorka Popa.

Ambasadorka je navela da evropski političari već sada imaju rutinu uključivanja mladih u kreiranje politika. Kampanja „Dijalog sa mladima“ jeste i jedna vrsta ohrabrenja crnogorskim institucijama da usvoje tu praksu i prije nego što zemlja postane dio Evropske unije, jer crnogorska mladost je sve aktivnija.

Direktor Direktorata za evropske integracije, programiranje i implementaciju EU fondova i međunarodnu saradnju u Ministarstvu prosvjete, nauke, kulture i sporta, Goran Drobnjak, izrazio je posebnu zahvalnost partnerima na projektu Delegaciji EU u Crnoj Gori i EU Info centru, što su prepoznali značaj ove vrste Dijaloga za mlade i pružili priliku da se isproba model koji koristi Evropska Unija. Naveo je da resorno ministarstvo učestvuje u projektu Western Balkan Youth Lab, koji sprovodi RCC, i čija će se sljedeća tema odnositi na Mentalno zdravlje. Predstavnici institucija će učestvovati u kreiranju preporuka zajedno sa drugim predstavnicima Vlada i NVO-a iz WB-6.

„Radi se o stvaranju dugoročnog strukturiranog regionalnog dijaloga između omladinskih organizacija i nacionalnih uprava, fokusiranog na zajedničko osmišljavanje politika koje će povećati učešće mladih u donošenju odluka, poboljšati cjelokupno društveno-ekonomsko okruženje i mobilnost mladih kroz različite vrste aktivnosti u ekonomijama Zapadnog Balkana“, zaključio je Drobnjak.

Dijalog sa mladima je način da državna uprava dobije direktan uvid u iskustva i stavove mladih oko konkretnih situacija i problema sa kojima se suočavaju, kazala je Ajša Hadžibegović ekspertkinja za dijalog sa mladima i omladinski rad.

„Za mlade to je način da doprinesu kreiranju konkretnih mjera i aktivnosti, odnosno konkretnih rješenja koja će svim mladima omogućiti boljitak. Konkretno u prvom procesu koji pokrećemo ta rješenja će se tražiti u okviru oblasti zapošljavanja mladih, njihovog osamostaljivanja i podrške vezano za mentalno zdravlje mladih.“ poručila je Hadžibegović.

Kako je kazala PR menadžerka EU info centra Ana Popović, strukturni dijalozi o mladima kojima je prisustvovala donijeli su joj veliko iskustvo, poznanstva ali i podršku osoba koje se bave politikama mladih.

„Poput tadašnje pomoćnice Ministra omladine i sporta koja nam je, dok smo radili na preporukama, znala da pojasni sve što nismo znali, za sve sto smo bili u pravu da nas podrži, a ono sto smo zaboravili ona nam je dopunila svojim iskustvom. To je bio dijalog  i voljela bih kada bi na tim osnovama bio koncipiran i dijalog za mlade u Crnoj Gori.“  kazala je Popović.

  

konstitutivni sastanak Tima za dijalog sa mladima

konstitutivni sastanak Tima za dijalog sa mladima

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?