Web platforma ObavijestiMe

Web platforma ObavijestiMe je novi alat u komunikaciji između državne uprave i građana koji je uspješno implementiran u Kanadi, Australiji i Velikoj Britaniji. Putem ove platforme građani će SMS porukom, e-mailom ili pismom dobijati obavještenja o brojnim servisnim informacijama, javnim pozivima i konkursima, statusima transakcija, dokumenata ili prijava koje su podnijeli u organima državne uprave ili lokalnim samoupravama.

Cilj je da unificiramo slanje svih poruka državne uprave ka građanima, nevladinim organizacijama i javnom sektoru. Na ovaj način, smanjiće se redovi u čekaonicama državnih organa i doprinijeti boljoj i efikasnijoj komunikaciji sa građanima. 

Cjelokupan sistem je jednostavan za upotrebu i biće brzo implementiran u velikom broju organa državne uprave. Uz to, biće omogućen jednostavan način integracije, tako da će, pored njih, i svi drugi partneri i građani moći na jednostavan način da iskoriste ovu platformu.

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?