GOV.ME Teme

Međunarodna saradnja

Ministarstvo vanjskih poslova, sa mrežom diplomatsko-konzularnih predstavništava radi na prioritetima vanjske politike Crne Gore.

Bilateralni odnosi

Crna Gora je snažno posvećena stalnom razvoju bilateralnih odnosa sa drugim zemljama.

Restriktivne mjere

Međunarodne restriktivne mjere (sankcije) su instrument diplomatske ili ekonomske prirode u cilju us