ГОВ.МЕ Теме

Међународна сарадња

Министарство вањских послова, са мрежом дипломатско-конзуларних представништава ради на приоритетима вањске политике Црне Горе.

Билатерални односи

Црна Гора је снажно посвећена сталном развоју билатералних односа са другим земљама.

Рестриктивне мјере

Међународне рестриктивне мјере (санкције) су инструмент дипломатске или економске природе у циљу усп