Vijesti Vlade Crne Gore

Način sortiranja:
Ministarstvo finansija i socijalnog staranja Lista predstavnika nevladinih organizacija predloženih za učešće u radu koordinacionog Odbora za koordinaciju, sprovođenje, praćenje i p

Lista predstavnika nevladinih organizacija predloženih za učešće u radu koordinacionog Odbora za koordinaciju, sprovođenje, praćenje i procjenu politika i mje

Vijesti/Najave
Ministarstvo finansija i socijalnog staranja Lista predstavnika nevladinih organizacija za člana radnog tijela za izradu Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnom premjeru i katastru

U skladu sa članom 3 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona

Vijesti/Najave
Ministarstvo finansija i socijalnog staranja Lista predstavnika NVO predloženih u radnu grupu za izradu predloga pravilnika

Lista predstavnika NVO predloženih u radnu grupu za izradu predloga pravilnika

Vijesti/Najave
Ministarstvo finansija i socijalnog staranja Lista predstavnika nevladinih organizacija za člana radnog tijela za izradu Predloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnoj imovini

Lista predstavnika nevladinih organizacija za člana radnog tijela za izradu Predloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnoj imovini (“Službeni list C

Vijesti/Najave
Ministarstvo finansija i socijalnog staranja LISTA PREDSTAVNIKA/CA NVO PREDLOŽENIH U RADNU GRUPU

Na osnovu člana 8 stava 1 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi z

Vijesti/Najave
Ministarstvo finansija i socijalnog staranja LISTA PREDSTAVNIKA NVO PREDLOŽENIH U KOMISIJI ZA RASPODJELU SREDSTAVA ZA FINANSIRANJE PROJEKATA NVO U OBLASTI ZAŠTITA LICA SA INVALIDITETOM U 2020. GODINI

Na osnovu člana 8 stava 1 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi z

Vijesti/Najave
Ministarstvo finansija i socijalnog staranja Lista predstavnika NVO u Komisiji za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata NVO u oblasti društvena briga o djeci i mladima u 2020. god

Ovdje možete preuzeti Listu predstavnika NVO u Komisiji za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata NVO u oblasti društvena briga o djeci i mladima u 20

Vijesti/Najave
Ministarstvo finansija i socijalnog staranja Lista predstavnika NVO predloženih u Radnu grupu za izradu Predloga Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika

Ovdje možete preuzeti Listu predstavnika NVO predloženih u Radnu grupu za izradu Predloga Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o kriterijumima i mjera

Vijesti/Najave
1