Vijesti Vlade Crne Gore

Način sortiranja:
Ministarstvo finansija Lista predstavnika NVO predloženih shodno Javnom pozivu NVO za predlaganje člana/ice Radne grupe za izradu Nacrta zakona o izmjenama i dopunama Zakona o duvanu

Lista predstavnika nevladinih organizacija predloženih shodno Javnom pozivu nevladinim organizacijama za predlaganje člana/ice Radne grupe za izradu Nacrta za

Vijesti/Najave
Ministarstvo finansija Lista predstavnika nevladinih organizacija predloženih za radnu grupu za izradu Predloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj i dječijoj zaštiti

Lista predstavnika nevladinih organizacija predloženih za radnu grupu za izradu Predloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj i dječijoj zaštiti

Vijesti/Najave
Ministarstvo finansija Lista predstavnika/ica nevladinih organizacija koji/e su predloženi/e za člana/icu Savjeta statističkog sistema

Lista predstavnika/ica nevladinih organizacija koji/e su predloženi/e za člana/icu Savjeta statističkog sistema

Vijesti/Najave
Ministarstvo finansija Lista NVO koje nijesu dostavile urednu i potpunu prijavu na Javni konkurs "Zaštita lica sa invaliditetom i djece i mladih sa smetnjama i teškoćama u razvoju"

Lista nevladinih organizacija koje nijesu dostavile urednu i potpunu prijavu na Javni konkurs "Zaštita lica sa invaliditetom i djece i mladih sa smetnjama i t

Vijesti/Najave
Ministarstvo finansija Lista predstavnika NVO koji su predloženi za člana/icu Savjeta statističkog sistema

Lista predstavnika NVO koji su predloženi za člana/icu Savjeta statističkog sistema

Vijesti/Najave
Ministarstvo finansija Lista predstavnika/ica NVO koji/e su predloženi/e za člana/icu Komisije za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata/programa NVO u 2021. god u oblasti društvena briga o djeci i mladima

Lista predstavnika/ica NVO koji/e su predloženi/e za člana/icu Komisije za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata/programa NVO u 2021. godini u oblast

Vijesti/Najave
Ministarstvo finansija Lista predstavnika nevladinih organizacija predloženih za učešće u radu koordinacionog Odbora za koordinaciju, sprovođenje, praćenje i p

Lista predstavnika nevladinih organizacija predloženih za učešće u radu koordinacionog Odbora za koordinaciju, sprovođenje, praćenje i procjenu politika i mje

Vijesti/Najave
Ministarstvo finansija Lista predstavnika nevladinih organizacija za člana radnog tijela za izradu Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnom premjeru i katastru

U skladu sa članom 3 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona

Vijesti/Najave
Ministarstvo finansija Lista predstavnika NVO predloženih u radnu grupu za izradu predloga pravilnika

Lista predstavnika NVO predloženih u radnu grupu za izradu predloga pravilnika

Vijesti/Najave
Ministarstvo finansija Lista predstavnika nevladinih organizacija za člana radnog tijela za izradu Predloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnoj imovini

Lista predstavnika nevladinih organizacija za člana radnog tijela za izradu Predloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnoj imovini (“Službeni list C

Vijesti/Najave
1 2