Vijesti Vlade Crne Gore

Način sortiranja:
Ministarstvo finansija i socijalnog staranja Lista predstavnika/ica nevladinih organizacija koji/e su predloženi/e za člana/icu Savjeta statističkog sistema

Lista predstavnika/ica nevladinih organizacija koji/e su predloženi/e za člana/icu Savjeta statističkog sistema

Vijesti/Najave
Ministarstvo finansija i socijalnog staranja Lista NVO koje nijesu dostavile urednu i potpunu prijavu na Javni konkurs "Zaštita lica sa invaliditetom i djece i mladih sa smetnjama i teškoćama u razvoju"

Lista nevladinih organizacija koje nijesu dostavile urednu i potpunu prijavu na Javni konkurs "Zaštita lica sa invaliditetom i djece i mladih sa smetnjama i t

Vijesti/Najave
Ministarstvo finansija i socijalnog staranja Lista predstavnika NVO koji su predloženi za člana/icu Savjeta statističkog sistema

Lista predstavnika NVO koji su predloženi za člana/icu Savjeta statističkog sistema

Vijesti/Najave
Ministarstvo finansija i socijalnog staranja Lista predstavnika/ica NVO koji/e su predloženi/e za člana/icu Komisije za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata/programa NVO u 2021. god u oblasti društvena briga o djeci i mladima

Lista predstavnika/ica NVO koji/e su predloženi/e za člana/icu Komisije za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata/programa NVO u 2021. godini u oblast

Vijesti/Najave
Ministarstvo finansija i socijalnog staranja Lista predstavnika nevladinih organizacija predloženih za učešće u radu koordinacionog Odbora za koordinaciju, sprovođenje, praćenje i p

Lista predstavnika nevladinih organizacija predloženih za učešće u radu koordinacionog Odbora za koordinaciju, sprovođenje, praćenje i procjenu politika i mje

Vijesti/Najave
Ministarstvo finansija i socijalnog staranja Lista predstavnika nevladinih organizacija za člana radnog tijela za izradu Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnom premjeru i katastru

U skladu sa članom 3 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona

Vijesti/Najave
Ministarstvo finansija i socijalnog staranja Lista predstavnika NVO predloženih u radnu grupu za izradu predloga pravilnika

Lista predstavnika NVO predloženih u radnu grupu za izradu predloga pravilnika

Vijesti/Najave
Ministarstvo finansija i socijalnog staranja Lista predstavnika nevladinih organizacija za člana radnog tijela za izradu Predloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnoj imovini

Lista predstavnika nevladinih organizacija za člana radnog tijela za izradu Predloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnoj imovini (“Službeni list C

Vijesti/Najave
Ministarstvo finansija i socijalnog staranja LISTA PREDSTAVNIKA/CA NVO PREDLOŽENIH U RADNU GRUPU

Na osnovu člana 8 stava 1 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi z

Vijesti/Najave
Ministarstvo finansija i socijalnog staranja LISTA PREDSTAVNIKA NVO PREDLOŽENIH U KOMISIJI ZA RASPODJELU SREDSTAVA ZA FINANSIRANJE PROJEKATA NVO U OBLASTI ZAŠTITA LICA SA INVALIDITETOM U 2020. GODINI

Na osnovu člana 8 stava 1 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi z

Vijesti/Najave
1 2