Izvještaj o sprovedenoj javnoj raspravi o tekstu nacrta prijedloga akta o proglašenju zaštićenog područja Park prorode “Stari Ulcinj” i nacrtu studije zaštite

Objavljeno: 29.11.2021. 14:05 Autor: Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma

U skladu s Uredbom o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija ("Sl. list CG", broj 041/18), Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma je obavijestilo zainteresovanu javnost 27. septembra 2021. godine da je pokrenulo postupak javne rasprave o tekstu Nacrta odluke o proglašavanju zaštićenog područja Park prirode “Stari Ulcinj” i Nacrtu Studije zaštite za zaštićeno područje “Stari Ulcinj”. Javna rasprava je trajala do 06. novembra 2021. godine (40 dana).

Tekstovi Nacrta odluke o proglašavanju zaštićenog područja Park prirode “Stari Ulcinj” i Nacrtu Studije zaštite za zaštićeno područje “Stari Ulcinj” postavljeni su na internet stranici Ministarstva ekologije, prostornog planiranja i urbanizma i portalu e-Uprave, kao i dostavljeni u štampanoj formi, zajedno s posebno izdvojenim kartama zoniranja u adekvatnom formatu opštinama Ulcinj i Bar kako bi zainteresovana javnost mogla imati bolji uvid u materijal. Ministarstvo je na taj način uputilo poziv građanima, stručnim i naučnim institucijama, državnim organima, strukovnim udruženjima, nevladinim organizacijama, medijima i drugim zainteresovanim organizacijama i zajednicama da se uključe u javnu raspravu i daju svoje prijedloge, primjedbe i sugestije na tekst Nacrta odluke o proglašavanju zaštićenog područja Park prirode “Stari Ulcinj” i Nacrtu Studije zaštite za zaštićeno područje “Stari Ulcinj”, u pisanom i elektronskom obliku. Primjedbe, predlozi i sugestije dostavljeni su Direktoratu za prirodu, IV Proleterske br. 19, 81 000 Podgorica, u pisanom obliku putem pošte ili lično, ili u elektronskom obliku na e-mail adresu: javna.rasprava@mepg.gov.me, na Obrascu broj 4: „Primjedbe, predlozi i sugestije“, koji je sastavni dio Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija.  

Dokumenta

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?