Javna rasprava o dokumentima početna procjena stanja morske sredine i karakteristike dobrog stanja morske sredine i ciljevi zaštite morske sredine

Objavljeno: 21.12.2021. 14:10 Autor: Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma

Na osnovu člana 12 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija („Službeni list CG“, broj 041/18), Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma upućuje

Naučnoj i stručnoj javnosti, naučno-istraživačkim ustanovama i ustanovama visokog obrazovanja, lokalnim zajednicama, privrednim subjektima, nevladinim organizacijama, udruženjima, građanima i svim zainteresovanim subjektima, za učešće u javnoj raspravi o dokumentima Početna procjena stanja morske sredine i Karakteristike dobrog stanja morske sredine i Ciljevi zaštite morske sredine Crne Gore (koji objedinjava dokumenta Karakteristike dobrog ekološkog stanja morske sredine i Ciljevi i indikatori za ostvarivanje i/ili održavanje dobrog ekološkog stanja morske sredine), u periodu od 21. decembra 2021. godine do 31. januara 2022. godine.

Dokumenta

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?