Javni poziv za učešće u javnoj raspravi o Nacrtu odluke o proglašavanju zaštićenog područja Park prirode “Katič”

Objavljeno: 11.05.2021. 14:21 Autor: Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma

Na osnovu člana 12 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija („Službeni list CG“, broj 041/18), Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma upućuje

 JAVNI POZIV

Naučnoj i stručnoj javnosti, naučno-istraživačkim ustanovama i ustanovama visokog obrazovanja, lokalnim zajednicama, privrednim subjektima, nevladinim organizacijama, udruženjima, građanima i svim zainteresovanim subjektima, za učešće u javnoj raspravi o Nacrtu odluke o proglašavanju zaštićenog područja Park prirode “Katič”, u periodu od 11. maja do 20. juna 2021. godine.

Štampani materijal će biti dostupan od 12. maja na uvid zainteresovanoj javnosti u prostorijama Opštine Budva, JUSD “Crvena komuna” Petrovac na moru i Opštine Bar. 

Dokumenta

Detalji javnog poziva:

Nadležna institucija:Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma
Objavljen: 11.05.2021.
Rok za prijavu: 20.06.2021.
Naziv:Javni poziv za učešće u javnoj raspravi o Nacrtu odluke o proglašavanju zaštićenog područja Park prirode “Katič”
Tip:Javni poziv
Namijenjeno za:Zainteresovanoj javnosti
Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?