Javna rasprava o Nacrtu Detaljnog urbanističog plana ,,Donja Gorica'' u Glavnom gradu Podgorica

Objavljeno: 06.10.2021. 11:55 Autor: Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma

Javna rasprava o Nacrtu Detaljnog urbanističog plana ,,Donja Gorica'' u Glavnom gradu Podgorica, održaće se u organizaciji Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma u periodu od 11.10.2021.godine do 29.10.2021.godine.

Predlozi, sugestije i komentari mogu se dostavljati putem e-mail-a: javna.rasprava@mepg.gov.me ili direktno na arhivu Ministarstva ekologije, prostornog planiranja i urbanizma, IV proleterske 19 u Podgorici, zaključno sa 29.10.2021. godine.

U toku javne rasprave, dana 20.10.2021. godine, od 12-14h u zgradi Gradskog Parlamenta Glavnog grada Podgorice (sala na II spratu) biće organizovana prezentacija Nacrta planskog dokumenta, od strane rukovodioca izrade plana.

Dokumenta

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?