JAVNI KONKURS „Sport – jer brinem o sebi“

Objavljeno: 16.11.2021. 06:55 Autor: Ministarstvo prosvjete, nauke, kulture i sporta

Na osnovu člana 32v Zakona o nevladinim organizacijama („Sl.list CG”, br.39/11 i 37/17), čl. 2 i 3 Odluke o utvrđivanju prioritetnih oblasti od javnog interesa i visine sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija u 2021. godini („Sl.list CG” broj 80/21) i Pravilnika o sadržaju javnog konkursa za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija i izgledu i sadržaju prijave na javni konkurs („Sl.list CG” br.14/18), Komisija za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata/programa nevladinih organizacija u oblasti sporta u 2021. godini Ministarstva prosvjete, nauke, kulture i sporta objavljuje


JAVNI  KONKURS

„Sport – jer brinem o sebi“

za finansiranje projekata/programa nevladinih organizacija u oblasti sporta u 2021. godini

 

  Pozivaju se nevladine organizacije koje imaju kapacitete i iskustvo u sprovođenju projekata u oblasti sporta da prijave projekte/programe kojima mogu doprinijeti realizaciji prioriteta utvrđenih Zakonom o sportu („Sl.list CG” br. 44/18) i Strategijom razvoja sporta u Crnoj Gori za period 2018-2021. godina.

Detalje Javnog konkursa možete pročitati i preuzeti u nastavku. 

Dokumenta

Detalji konkursa:

Nadležna institucija:Ministarstvo prosvjete
Objavljen: 16.11.2021.
Rok za prijavu: 16.12.2021.
Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?