JAVNI KONKURS " Inovacijom do veće mobilnosti mladih"

Objavljeno: 11.11.2021. 07:46 Autor: Ministarstvo prosvjete, nauke, kulture i sporta

Na osnovu člana 32v Zakona o nevladinim organizacijama (“Službeni list CG“, br.39/11 i 37/17), a u vezi sa Odlukom o utvrđivanju prioritetnih oblasti od javnog interesa i visine sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija u 2021 godini (“Službeni list CG“, br. 80/21) i Pravilnikom o sadržaju javnog konkursa za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija i izgledu i sadržaju prijave na javni konkurs (“Službeni list CG“, br.14/18), Komisija za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata/programa nevladinih organizacija Ministarstva prosvjete,nauke, kulture i sporta, objavljuje

JAVNI KONKURS


Inovacijom do veće mobilnosti mladih

 za finansiranje projekata/programa nevladinih organizacija u oblasti društvene brige o djeci i mladima 


Detalje Konkursa možete pročitati i preuzeti u nastavku. 

Dokumenta

Detalji konkursa:

Nadležna institucija:Ministarstvo prosvjete
Objavljen: 11.11.2021.
Rok za prijavu: 11.12.2021.
Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?