Javni poziv na javnu raspravu

Objavljeno: 18.07.2022. 11:52 Autor: Ministarstvo kapitalnih investicija

Ministarstvo kapitalnih investicija daje na javnu raspravu

TEKST NACRTA ZAKONA O SNABDIJEVANJU NAFTNIM DERIVATIMA U SLUČAJU POREMEĆAJA U SNABDIJEVANJU

i upućuje javni poziv građanima, stručnoj javnosti i svim drugim zainteresovanim licima da se uključe u javnu raspravu i daju svoj doprinos u razmatranju Nacrta Zakona o snabdijevanju naftnim derivatima u slučaju poremećaja u snabdijevanju.

Nacrt zakona će biti na javnoj raspravi 30 dana od dana objavljivanja na sajtu Ministarstva kapitalnih investicija.

Primjedbe, predloge i sugestije možete uputiti na e-mail: zorana.sekulic@mki.gov.me, ili na adresu Ministarstva kapitalnih investicija: Rimski trg br. 46, Podgorica.

Prateću dokumentaciju možete preuzeti u nastavku.

Dokumenta

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?