Javni poziv - Nacrt Zakona o lobiranju

Objavljeno: 29.10.2021. 11:25 Autor: Ministarstvo pravde

Na osnovu člana 15 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija („Službeni list CG“, broj 41/18)


MINISTARSTVO PRAVDE, LJUDSKIH I MANJINSKIH PRAVA

daje na javnu raspravu

Nacrt Zakona o lobiranju 

i upućuje

JAVNI POZIV

 

građanima, naučnoj i stručnoj javnosti, državnim organima, strukovnim udruženjima, političkim subjektima, nevladinim organizacijama, međunarodnim organizacijama, medijima i svim zainteresovanim organizacijama i zajednicama, da se uključe u javnu raspravu i daju svoj doprinos u razmatranju Nacrta Zakona o lobiranju.

Javna rasprava o Nacrtu Zakona o lobiranju trajaće 20 dana od dana objavljivanja javnog poziva na internet stranici Ministarstva i portalu e-uprave.

Predlozi, sugestije i komentari na Nacrt ovog zakona mogu se dostaviti Ministarstvu pravde, ljudskih i manjinskih prava, Vuka Karadžića br. 3, 81000 Podgorica, ili na e-mail: senid.strikovic@mpa.gov.me

U prilogu možete preuzeti:

1. Program javne rasprave

2. Nacrt Zakona o lobiranju

4. Obrazac za dostavljanje primjedbi, predloga i sugestija

Link za eParticipacije

Dokumenta

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?