Javni poziv za predlaganje predstavnika nevladine organizacije za člana/icu komisije za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama u cilju sprovođenja edukativnih kampanja o opasnostima..

Objavljeno: 31.01.2023. 10:30 Autor: Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma

Na osnovu člana 3 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija („Službeni list CG“ broj 41/18), Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma upućuje

JAVNI POZIV

 ZA PREDLAGANJE PREDSTAVNIKA NEVLADINE ORGANIZACIJE ZA ČLANA/ICU KOMISIJE ZA RASPODJELU SREDSTAVA NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA U CILJU SPROVOĐENJA EDUKATIVNIH KAMPANJA O OPASNOSTIMA IZLAGANJA ŽIVI I ŽIVINIM JEDINJENJIMA

Pozivaju se nevladine organizacije koje se bave pitanjima iz oblasti bezbjednog upravljanja hemkalijama da predlože svog predstavnika/cu za rad u Komisiji za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama u cilju sprovođenja edukativnih kampanja o opasnostima izlaganja živi i živinim jedinjenjima.

Broj predstavnika/ca nevladinih organizacija u radu Komisije: jedan (1).

Kriterijumi za nevladinu organizaciju koja može da predloži svog predstavnika/cu u ovom radnom tijelu:

 • da je upisana u registar nevladinih organizacija prije objavljivanja javnog poziva;
 • da u statutu ima utvrđene djelatnosti i ciljeve u oblastima koje su u vezi sa pitanjem koje sagledava ili normativno uređuje radno tijelo;
 • se ne nalazi u Registru kaznene evidencije;
 • da je u prethodne tri godine, u vezi sa pitanjem koje sagledava ili normativno uređuje radno tijelo, sprovela istraživanje, izradila dokument, organizovala skup ili realizovala projekat usmjeren na unapređenje stanja u oblasti bezbjednog upravljanja hemikalijama;
 • da je predala poreskom organu prijavu za prethodnu fiskalnu godinu (fotokopija bilans stanja i bilans uspjeha);
 • više od polovine članova organa upravljanja nevladine organizacije nijesu članovi organa političkih partija, javni funkcioneri, rukovodeća lica ili državni službenici, odnosno namještenici.

Kriterijumi koje treba da ispunjava predstavnik/ca nevladine organizacije u radnom tijelu:

 • da ima prebivalište u Crnoj Gori;
 • posjeduje iskustvo u edukaciji u oblasti bezbjednog upravljanja hemikalijama ili je učestvovao u realizaciji projekata ili aktivnosti koje su za cilj imale informisanje i podizanje svijesti o opasnostima izlaganja živi i živinim jedinjenjima;
 • nije član/ica organa političke partije, javni funkcioner, državni službenik odnosno namještenik.

Dokumentacija koja se dostavlja uz predlog predstavnik/ce nevladine organizacije u radnom tijelu:

 • dokaz da je nevladina organizacija upisana u registar nevladinih organizacija (fotokopija);
 • fotokopija statuta nevladine organizacije;
 • dokaz da je nevladina organizacija u prethodne tri godine, u vezi sa pitanjem koje sagledava ili normativno uređuje ovo radno tijelo, sprovela istraživanje, izradila dokument, organizovala skup ili realizovala projekat usmjeren na unapređenje stanja u oblasti bezbjednog upravljanja hemikalijama, potpisan od strane lica ovlašćenog za zastupanje i potvrđen pečatom nevladine organizacije;
 • dokaz da je predala poreskom organu prijavu za prethodnu fiskalnu godinu (fotokopija bilansa stanja i uspjeha);
 • izjavu lica ovlašćenog za zastupanje nevladine organizacije o tome da više od polovine članova organa upravljanja nevladine organizacije nijesu članovi organa političkiih partija, javni funkcioneri, rukovodeća lica ili državni službenici, odnosno namještenici;
 • fotokopiju lične karte ili druge javne isprave na osnovu kojeg se utvrđuje identitet predstavnika/ce nevladine organizacije u radnom tijelu;
 • biografiju predstavnika/ce nevladine organizacije u radnom tijelu;
 • dokaz o iskustvu predstavnika/ce nevladine organizacije u edukaciji u oblasti bezbjednog upravljanja hemikalijama ili učestvovanju u realizaciji projekata ili aktivnosti koje su za cilj imale informisanje i podizanje svijesti o opasnostima izlaganja živi i živinim jedinjenjima (stručni rad, sertifikat o učešću u projektima  ili drugi dokument);
 • izjavu predstavnika/ce nevladine organizacije u radnom tijelu da nije član/ica organa političke partije, javni funkcioner, rukovodeće lice ili državni službenik, odnosno namještenik;
 • izjavu predstavnika/ce nevladine organizacije da prihvata da ga/je ta nevladina organizacija predloži kao svog/svoju  predstavnika/cu u radnom tijelu.

Rok i način dostavljanja predloga: Predlozi se dostavljaju na obrascu propisanom Uredbom o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija (Obrazac 2), u roku od deset (10) dana od dana objavljivanja javnog poziva, na arhivi Ministarstva ekologije, prostornog planiranja i urbanizma, radnim danima od 7 do 15 časova, na adresu: IV Proleterske brigade 19, u zatvorenoj koverti sa napomenom: Predlaganje predstavnika/ce nevladine organizacije za rad u Komisiji za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama u cilju sprovođenja edukativnih kampanja o opasnostima izlaganja živi i živinim jedinjenjima.

Naziv organizacione jedinice organa državne uprave koja je odgovorna za realizaciju pitanja koje sagledava ili normativno uređuje radno tijelo: Direktorat za ekologiju i klimatske promjene.

Dokumenta

Detalji javnog poziva:

Nadležna institucija:Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma
Objavljen: 27.01.2023.
Rok za prijavu: 07.02.2023.
Naziv:Javni poziv za predlaganje predstavnika nevladine organizacije za člana/icu komisije za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama u cilju sprovođenja edukativnih kampanja o opasnostima..
Tip:Javni poziv
Namijenjeno za:NVO
Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?