Lista nevladinih organizacija koje treba da dopune prijavu na javnom konkursu za finansiranje projekata o upravljanju organskim otpadom i kompostiranju otpada

Objavljeno: 01.12.2021. 14:15 Autor: Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma

Lista nevladinih organizacija koje treba da dopune prijavu:

Na javnom konkursu za finansiranje projekata o upravljanju organskim otpadom i kompostiranju otpada, potrebno je da dostave Fotokopiju akta poreskog organa o podnesenoj prijavi za prethodnu godinu (Potvrda o podnošenju finansijskih iskaza), sljedeće nevladine organizacije:

 • NVO „Svetionik“ Bar
 • NVO „Sjeverna zemlja“ Berane;
 • NVO „Zeleno srce“ Podgorica;
 • NVO „Razvoj Vranj“ Tuzi
 • NVO Ekološki centar „Delfin“ Kotor;
 • NVO „Zeleni dom-Green home“ Podgorica;
 • NVO „Zeleni pravac“ Podgorica;
 • NVU „Društvo mladih ekologa“ Nikšić;
 • NVO „Da zaživi selo“ Pljevlja;
 • NVO „Udruženja biologa CG „Cellula“ Podgorica;
 • NVO „Udruženje ljubitelja Gorica i prirode“ Podgorica;
 • NVO Centar za razvoj aktivizma i volonterizma kod mladih „KAN“ B.Polje.

Nedostajuću dokumentaciju potrebno je dostaviti na

e-mail: ivan.stanisic@mepg.gov.me, u roku od pet dana od dana objavljivanja na sajtu.

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?