POZIV NA JAVNU RASPRAVU O NACRTU KONCESIONIH AKATA

Objavljeno: 03.08.2022. 06:33 Autor: Ministarstvo kapitalnih investicija

Ministarstvo kapitalnih investicija, u skladu sa članom 18 stav 3 Zakona o koncesijama („Sl.list CG“ br. 8/09 i 73/19), daje na javnu raspravu sljedeće nacrte koncesionih akata:

  • Koncesioni akt o nemetaličnoj mineralnoj sirovini tehničko – građevinskog kamena lokaliteta „Milina gomila“, opština Danilovgrad - kliknite ovdje za preuzimanje
  • Koncesioni akt o nemetaličnoj mineralnoj sirovini arhitektonsko – građevinskog kamena ležišta „Klikovače“, opština Danilovgrad - kliknite ovdje za preuzimanje

Ovim putem Ministarstvo kapitalnih investicija upućuje javni poziv građanima, državnim organima, mjesnim zajednicama, nevladinim organizacijama, pravnim licima i preduzetnicima i drugim zainteresovanim subjektima da se uključe u javnu raspravu i da svoje komentare, primjedbe, predloge i sugestije na nacrte predmetnih koncesionih akata dostave Ministarstvu kapitalnih investicija u pisanoj ili elektronskoj formi, na adresu: Podgorica, Rimski trg br. 46 ili e-mail: primjedbe.koncesije@mki.gov.me

Cilj ove rasprave je da se pribave komentari i sugestije građana, svih relevantnih institucija, predstavnika privrede, nevladinog sektora, kao i stručne javnosti kako bi se nacrti predmetnih koncesionih akata unaprijedili prije usvajanja od strane Vlade Crne Gore. 

Javna rasprava će trajati u periodu od 03.08.2022. godine do 29.08.2022. godine.

Direktorat za geologiju i rudarstvo.

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?