НВО

Улога НВО у демократизацији друштва

Невладине организације, као легитимни представници грађана и њихових интереса, представљају важан чинилац у укупном друштвено-економском развоју Црне Горе. Влада Црне Горе препознаје велики значај и улогу невладиних организација у развоју друштва у цјелини и сматра их кључним партнером у спровођењу реформи.

Јавни позиви

Листе представника НВО