Министарства просвјете, науке, културе и спорта

Министарство просвјете, науке, културе и спорта

Наука

Информације из области науке

Конкурси и позиви

Подршка ученицима и студентима, конкурси и позиви у области науке и културе

Актуелности

Министарство просвјете, науке, културе и спорта

Мисија Министарства просвјете, науке, културе и спорта је спровођење системских промјена, са циљем остваривања међуресорне синергије и унапређивања рада кроз: стварање квалитетног система образовања, доступног свима; инвестирање у науку, подстицање научно-истраживачке дјелатности; заштиту и очување културних добрара, као важних чинилаца националног идентитета и дугорочног ресурса за одрживи развој; подстицање развоја спорта и афирмацију спортова од значаја за промоцију Црне Горе на међународном плану; креирање и унапређење омладинске политике; развој школске, научне, културне и спортске инфраструктуре.

Пратите нас

Руководећи тим

Милица Кадовић

Државна секретарка

Министарство просвјете, науке, културе и спорта

Славица Илинчић

ВД генералне директорице

Директорат за предшколско вастпитање, основну школу и инклузивно образовање

Марија Лалатовић

ВД генералне директорице

Директорат за опште средње образовање, стручно образовање и цјеложивотно образовање

Неда Ојданић

ВД генералне директорице

Дирекција за терцијално образовање и ЕНИЦ/НАРИЦ центар

Контакт

Министарство просвјете, науке, културе и спорта

Вака Ђуровића б.б, 81000 Подгорица, Црна Гора

проф. др Весна Братић

министарка

Телефон:+382 20 410 100