Министарства просвјете, науке, културе и спорта

Министарство просвјете, науке, културе и спорта

Наука

Информације из области науке

Конкурси и позиви

Подршка ученицима и студентима, конкурси и позиви у области науке и културе

Актуелности

Министарство просвјете, науке, културе и спорта

Мисија Министарства просвјете, науке, културе и спорта је спровођење системских промјена, са циљем остваривања међуресорне синергије и унапређивања рада кроз: стварање квалитетног система образовања, доступног свима; инвестирање у науку, подстицање научно-истраживачке дјелатности; заштиту и очување културних добрара, као важних чинилаца националног идентитета и дугорочног ресурса за одрживи развој; подстицање развоја спорта и афирмацију спортова од значаја за промоцију Црне Горе на међународном плану; креирање и унапређење омладинске политике; развој школске, научне, културне и спортске инфраструктуре.

Пратите нас

Руководећи тим

Иванка Антовић

ВД генералне директорице

Директорат за националне и ЕУ и научне програме

Контакт

Министарство просвјете, науке, културе и спорта

Вака Ђуровића б.б, 81000 Подгорица, Црна Гора

проф. др Весна Братић

министарка

Телефон:+382 20 410 100