ГОВ.МЕ Теме

Образовање у Црној Гори

Образовање је темељ снажног друштва. У намјери да гради друштво знања, Влада Црне Горе ставља образовање у фокус свог рада.
Образовни нивои
Образовни систем Црне Горе има предшколско, основно, опште средње, стручно, више и високо образовање.
Министарства просвјете, науке, културе и спорта

Министарство просвјете, науке, културе и спорта

Мисија Министарства просвјете, науке, културе и спорта је спровођење системских промјена, са циљем остваривања међуресорне синергије.
Више