GOV.ME Teme

Obrazovanje u Crnoj Gori

Obrazovanje je temelj snažnog društva. U namjeri da gradi društvo znanja, Vlada Crne Gore stavlja obrazovanje u fokus svog rada.
Obrazovni nivoi
Obrazovni sistem Crne Gore ima predškolsko, osnovno, opšte srednje, stručno, više i visoko obrazovanje.
Ministarstva prosvjete, nauke, kulture i sporta

Ministarstvo prosvjete, nauke, kulture i sporta

Misija Ministarstva prosvjete, nauke, kulture i sporta je sprovođenje sistemskih promjena, sa ciljem ostvarivanja međuresorne sinergije.
Više