Poljoprivreda

Poljoprivreda

Proizvodnja hrane, u najširem smislu, jedan je od najhumanijih vidova privredne djelatnosti.

ORGANSKA PROIZVODNJA

Organska proizvodnja predstavlja sistem održive poljoprivrede zasnovan na poštovanju ekoloških principa kao što je racionalno korišćenje prirodnih resursa
Stočarstvo

Stočarstvo

Stočarstvo je grana poljoprivrede koja obuhvata gajenje domaćih životinja u svrhu dobijanja proizvoda i sirovina za ljudsku upotrebu.
Detaljnije

Politika kvaliteta

Politika kvaliteta
Politika kvaliteta
Danas je, kako na globalnom, tako i na lokalnom nivou ključni poslovni elemenat KVALITET.