GOV.ME Teme

Aktivno građanstvo

Građanski aktivizam podrazumijeva razvijanje kombinacije znanja, vještina, vrijednosti i motivacije da se razvija i jača građanska zajednica.

Osnivanje i finansiranje i saradnja sa NVO

NVO

eDemokratija

Javne rasprave, konsultacije, učešće u radnim grupama, javna obavještenja, ePeticije.
Detaljnije
Optimizacija javne uprave

Ministarstvo javne uprave

U Ministarstvu javne uprave kreiramo javne politike koje uređuju sistem javne uprave u Crnoj Gori i sprovodimo digitalnu transformaciju koja treba da obezbijedi bolji kvalitet usluga i nove digitalne usluge.
Više