Poziv za javnu raspravu o tekstu Nacrta strategije reforme pravosuđa 2024-2027, sa Akcionim planom za period 2024-2025

Objavljeno: 24.01.2024. 10:26 Autor: Ministarstvo pravde

MINISTARSTVO PRAVDE
Objavljuje poziv
za javnu raspravu o tekstu 

NACRTA STRATEGIJE REFORME PRAVOSUĐA 2024-2027, SA AKCIONIM PLANOM ZA PERIOD 2024-2025

Građanima, naučnoj i stručnoj javnosti, državnim organima, političkim subjektima, nevladinim organizacijama, međunarodnim organizacijama, medijima i svim zainteresovanim organizacijama i zajednicama upućuje se javni poziv da se uključe u javnu raspravu i daju svoj doprinos u razmatranju Nacrta strategije reforme pravosuđa 2024-2027, sa Akcionim planom za period 2024-2025.

Javna rasprava o Nacrtu strategije reforme pravosuđa 2024-2027, sa Akcionim planom za period 2024-2025 trajaće 20 dana od dana objavljivanja javnog poziva na internet stranici Ministarstva i portalu e-uprave.

U okviru postupka javne rasprave biće organizovan okrugli sto dana 31. januara 2024. godine u hotelu Hilton u Podgorici, sa početkom u 10.00 časova.

Predlozi, sugestije i komentari na predlog ovog zakona mogu se dostaviti Ministarstvu pravde na adresu Vuka Karadžića br.3, 81000 Podgorica, ili na email: slavisa.samardzic@mpa.gov.me.

U prilogu možete preuzeti:

Program javne rasprave o tekstu Nacrta strategije reforme pravosuđa 2024-2027 sa Akcionim planom za period 2024-2025;

Nacrt strategije reforme pravosuđa 2024-2027, sa Akcionim planom za period 2024-2025;

Obrazac za dostavljanje primjedbi, predloga i sugestija 


Dokumenta

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?