Спорт

Спорт представљају сви облици физичке и менталне активности који, кроз неорганизовано или организовано учешће, имају за циљ изражавање или побољшавање физичке и менталне спремности или постизање резултата на такмичењима свих нивоа

Млади

Млади су лица од навршених 15 до навршених 30 година живота.

Слободан приступ информацијама

Право на приступ информацијама служи грађанима, институцијама и цивилном сектору да дјелује као превентивни алат за борбу против корупције

Вијести/Најаве

RSS

Обавјештења

ОДЛУКЕ/ИНФОРМАЦИЈЕ

Руководећи тим

Шта ради Управа?

Бавимо се промоцијом Црне Горе кроз спортску дјелатност и активност, спроводимо Стратегију развоја спорта, те иницирамо и предузимамо мјере у циљу унапређења стања у области спорта.

Сазнајте више

ЛИста контаката

Управа за спорт и младе

Светлане Кане Радевић бр. 3, 81000 Подгорица, Црна Гора

Управа за спорт и младе

Телефон:+382 20 684 900