GOV.ME Teme

Poljoprivreda

Poljoprivredna proizvodnja ima važnu ulogu u ekonomiji Crne Gore, sa značajnim učešćem u bruto domaćem proizvodu...

Šumarstvo

Šume su dio našeg života i naš najbolji saborac u borbi protiv klimatskih promjena...

Vodoprivreda

Ministarstvo promoviše i podržava održivo korišćenje voda zasnovano na dugoročnoj zaštiti...

Ribarstvo

Cilj razvojne politike je održivo korišćenje raspoloživih ribljih resursa i upravljanje ribolovnom..

Ruralni razvoj

Ruralni razvoj kreira i sprovodi politiku i mjere podrške namjenjene razvoju ruralnih područja...

IFAD

Projekat stvaranja klastera i transformacije ruralnih područja (RCTP) je prvi projekat Međunarodnog
Agrobudžet za 2021

Agrobudžet

Agrobudžetom se izdvajaju sredstva za mjere tržišne cjenovne politike, ruralnog razvoja, obezbjeđuje se podrška servisima u poljoprivrednoj proizvodnji...
Detaljnije
Dokumenta-Ruralni razvoj

Održivo korišćenje prirodnih resursa

Sveobuhvatni prosperitet jedne države nije moguć bez poljoprivredne proizvodnje, očuvanih šuma, čistih voda, sačuvanog biodiverziteta flore i faune.
Detaljnije
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

Izrada normative i definisanje modela podrške radi podsticanja razvoja poljoprivredne proizvodnje, kontinuiran je proces i permanentna aktivnost Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, koja se odvija uz aktivno učešće poljoprivrednih proizvođača, NVO, stručnih službi i naučne zajednice i uz aktivnu međunarodnu podršku i saradnju.
Više