GOV.ME Teme

Poljoprivreda

Poljoprivredna proizvodnja ima važnu ulogu u ekonomiji Crne Gore, sa značajnim učešćem u bruto domaćem proizvodu...

Poljoprivredna proizvodnja i politika kvaliteta

Proizvodnja hrane, u najširem smislu, jedan je od najhumanijih vidova privredne djelatnosti.
Detaljnije

IPARD Program

Mogućnost korišćenja evropskih pretpristupnih sredstava iz oblasti poljoprivrede i ruralnog razvoja

MIDAS

MIDAS ima za cilj ima da poljoprivredu i njene institucije pripremi za buduće članstvo u EU

IFAD

Projekat stvaranja klastera i transformacije ruralnih područja je prvi projekat IFAD-a u CG.

Šumarstvo

Obnavljanje šumskih ekosistema i povećavanje teritorije pod šumom

Vodoprivreda

Održivo korišćenje voda zasnovano na dugoročnoj zaštiti raspoloživih vodnih resursa

Ribarstvo

Održivo korišćenje raspoloživih ribljih resursa i upravljanje ribolovnom flotom

Ruralni razvoj

Politika i mjere podrške razvoju, unapređenje infrastrukture, javni pozivi...
Agrobudžet za 2022.godinu - dokument

Agrobudžet

Agrobudžetom se izdvajaju sredstva za mjere tržišne cjenovne politike, ruralnog razvoja, obezbjeđuje se podrška servisima u poljoprivrednoj proizvodnji...
Detaljnije
Dokumenta-Ruralni razvoj

Održivo korišćenje prirodnih resursa

Sveobuhvatni prosperitet jedne države nije moguć bez poljoprivredne proizvodnje, očuvanih šuma, čistih voda, sačuvanog biodiverziteta flore i faune.
Detaljnije
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

Izrada normative i definisanje modela podrške radi podsticanja razvoja poljoprivredne proizvodnje, kontinuiran je proces i permanentna aktivnost Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, koja se odvija uz aktivno učešće poljoprivrednih proizvođača, NVO, stručnih službi i naučne zajednice i uz aktivnu međunarodnu podršku i saradnju.
Više