ГОВ.МЕ Теме

Пољопривреда

Пољопривредна производња има важну улогу у економији Црне Горе, са значајним учешћем у бруто домаћем производу...

Шумарство

Шуме су дио нашег живота и наш најбољи саборац у борби против климатских промјена...

Водопривреда

Министарство промовише и подржава одрживо коришћење вода засновано на дугорочној заштити...

Рибарство

Циљ развојне политике је одрживо коришћење расположивих рибљих ресурса и управљање риболовном...

Рурални развој

Рурални развој креира и спроводи политику и мјере подршке намјењене развоју руралних подручја...

ИФАД

Пројекат стварања кластера и трансформације руралних подручја (РЦТП) је први пројекат Међународног ф
Агробуџет за 2021

Агробуџет

Агробуџетом се издвајају средства за мјере тржишне цјеновне политике, руралног развоја, обезбјеђује се подршка сервисима у пољопривредној производњи...
Детаљније
Документа-Рурални развој

Одрживо коришћење природних ресурса

Свеобухватни просперитет једне државе није могућ без пољопривредне производње, очуваних шума, чистих вода, сачуваног биодиверзитета флоре и фауне.
Детаљније
Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде

Израда нормативе и дефинисање модела подршке ради подстицања развоја пољопривредне производње, континуиран је процес и перманентна активност Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде, која се одвија уз активно учешће пољопривредних произвођача, НВО, стручних служби и научне заједнице и уз активну међународну подршку и сарадњу.
Више