ГОВ.МЕ Теме

Пољопривреда

Пољопривредна производња има важну улогу у економији Црне Горе, са значајним учешћем у бруто домаћем производу...

ИПАРД Програм

Могућност коришћења европских претприступних средстава из области пољопривреде и руралног развоја

МИДАС

МИДАС има за циљ има да пољопривреду и њене институције припреми за будуће чланство у ЕУ

ИФАД

Пројекат стварања кластера и трансформације руралних подручја је први пројекат ИФАД-а у ЦГ.

Шумарство

Обнављање шумских екосистема и повећавање територије под шумом

Водопривреда

Одрживо коришћење вода засновано на дугорочној заштити расположивих водних ресурса

Рурални развој

Политика и мјере подршке развоју, унапређење инфраструктуре, јавни позиви...

Рибарство

Одрживо коришћење расположивих рибљих ресурса и управљање риболовном флотом
Агробуџет за 2021

Агробуџет

Агробуџетом се издвајају средства за мјере тржишне цјеновне политике, руралног развоја, обезбјеђује се подршка сервисима у пољопривредној производњи...
Детаљније
Документа-Рурални развој

Одрживо коришћење природних ресурса

Свеобухватни просперитет једне државе није могућ без пољопривредне производње, очуваних шума, чистих вода, сачуваног биодиверзитета флоре и фауне.
Детаљније
Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде

Израда нормативе и дефинисање модела подршке ради подстицања развоја пољопривредне производње, континуиран је процес и перманентна активност Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде, која се одвија уз активно учешће пољопривредних произвођача, НВО, стручних служби и научне заједнице и уз активну међународну подршку и сарадњу.
Више