Porodica

Porodica – socijalna davanja i novčane naknade

Prava u socijalnoj zaštiti su prava na osnovna materijalna davanja i prava na usluge socijalne i dječje zaštite.

Socijalna i dječija zaštita

Briga o starima

Socijalna zaštita starih lica usmjerena je na omogućavanje starijim i starim osobama da ostanu aktivni članovi društva.

Briga o OSI

U Crnoj Gori, od ukupnog broja stanovnika, 11% (68.064) osoba ima smetnje pri obavljanju svakodnevnih aktivnosti.

Usvojenje i hraniteljstvo

Za razliku od hraniteljstva, usvojenjem se stvara veza jednaka onoj koja postoji između bioloških roditelja i djeteta.
Dječja zaštita

Briga o djeci

Crna Gora ulaže u djecu kao najvrjedniji ljudski kapital, podstiče ih da aktivno učestvuju u društvenom životu i razvijaju svoje potencijale.
Detaljnije
Ministarstvo finansija i socijalnog staranja

Ministarstvo finansija

Ministarstvo finansija nadležno je, između ostalog, za pripremanje predloga tekuće ekonomske politike CG i praćenje njenog ostvarivanja, pripremanje, planiranje, izradu i izvršenje budžeta, ali i pripremu propisa iz oblasti poreske i carinske politike. Ministarstvo vrši nadzor nad radom Uprave prihoda i carina, Uprave za katastar i državnu imovinu i Uprave za igre na sreću.
Više